Samferdselsdepartementet søker arkivmedarbeider (vikariat)

Administrativ seksjon er en av tre seksjoner i Strategi-, økonomi- og administrasjonsavdelingen. Seksjonen samordner interne planprosesser knyttet til personal-, organisasjons- og IKT-utvikling, og har også ansvaret for departementets arkiv og kontortjenester. Arkivet/ dokumentasjonssenteret består av seks medarbeidere inkludert arkivleder og har en viktig funksjon i departementets daglige saksbehandling og saksflyt.

Arbeidsoppgaver
Til et ett års vikariat søker vi en person som skal jobbe med
•    daglige arkivoppgaver som journalføring, registrering og kvalitetskontroll
•    brukerstøtte og rådgiving til saksbehandlere og ledere
•    bistå i annet arkivarbeid ved behov

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som har relevant utdanning og/ eller relevant arbeidserfaring fra offentlig arkiv, gjerne fra et departement.
Du må være nøyaktig, selvstendig og serviceinnstilt, ha gode samarbeidsevner og evne til å ta initiativ ved behov. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er en forutsetning. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres.

Vi tilbyr
•    Arbeid med dagsaktuelle saker
•    Utfordrende og interessante oppgaver
•    Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
•    Mulighet for trening i arbeidstiden
•    Medlemsskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som konsulent/førstekonsulent/rådgiver i lønnsspennet mellom kr. 400 000 - 500 000. For å bli innplassert som rådgiver kreves minimum 2 års relevant erfaring.

Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte avdelingsdirektør Gyri Solnørdal Jenssen på tlf. 22 24 81 19. For fullstendig utlysning, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stillinger/id468705/

Søknadsfrist: 2. september 2019.

Om departementet
Samferdselsdepartementet er regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transportsektoren. Departementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.