Seminar og generalforsamling

21. - 22. mars 2018 i Lillestrøm

Seminaret vil ta opp aktuelle tema som Arkivlovutvalget, ny personopplysningslov, automatisering/kunstig intelligens og skylagring.

Nærmere informasjon om program og foredragsholdere vil bli oppdatert fortløpende.

 

Foreløpig dagsrytme:

Onsdag 21. mars
  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
15:30 (ca.)      Generalforsamling
19:00               Middag

Torsdag 22. mars
  9:00               Velkommen
11:30               Lunsj
15:30               Slutt

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.