Teamleder arkiv i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sarpsborg - der barn og unge lykkes". Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn". www.sarpsborg.com

Spennende stilling som teamleder arkiv

Beskrivelse av arbeidssted
Sarpsborg kommune har i mange år satset hardt på elektronisk kommunikasjon. Vihar investert mye i effektive IKT-løsninger, fått ros for å gi god service til våre innbyggere og er kåret til Norges beste kommune på sosiale medier. Vi søker etter en teamleder i sentralarkivet som vil ha ansvaret både for arkivfaget og for personalet (pt 8 årsverk). Stillingen som teamleder rapporterer nå til enhetsleder, men siden fagområdet skal inngå i et nytt kommuneområde digitalisering, tas det forbehold om endringer.

Vår nye teamleder for arkivtjenesten vil spille en meget sentral rolle i digitaliseringen av kommunen. Dette er et høyt prioritert område som skal organiseres i et nytt kommuneområde. Som teamleder vil du bidra til at arkivforståelse og
dokumenthåndtering blir nøkkelbegreper i Sarpsborg kommune.

Stilling / Arbeidsoppgaver
- Faglig ansvarlig for kommunens sentralarkivtjeneste med faglig veiledning av arkivarer og kommunens øvrige ansatte
- Daglig oppfølging av medarbeiderne i teamet
- Økonomi- og budsjettansvar
- Sikre gode rutiner, opplæringsløp og arbeidsprosesser i daglig arkivarbeid
- Styrke og videreutvikle sentralarkivet som en serviceorientert tjenesteleverandør, herunder bidra til strategiske endringer i
arbeidet med elektronisk journalføring og arkiv
- Ansvar for arkivplan/internkontroll og arkivstruktur
- Ansvar for opplæring, brukerstøtte og tilgangsstyring i Public 360 og arkivkjerne
- Delta og lede strategisk arbeid og utviklingsprosjekter

Kvalifikasjonskrav
- God kunnskap om lov- og regelverk innen arkivområdet
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne
- God IKT-kompetanse og systemforståelse, og kunnskap om elektronisk journal- og arkivsystem
- Kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling
- Kunnskap om nye kommunikasjonsformer og sosiale medier er en fordel

Krav til utdanning
- Relevant utdanning på høgskolenivå.
- Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Vi søker

Erfaring
- Erfaring fra arkivarbeid i offentlig forvaltning er en forutsetning
- Relevant ledererfaring vil telle positivt
- Deltakelse eller ledelse av prosjekter vil være en stor fordel

Personlig egenskaper
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
- Engasjert, resultatorientert og evne til å gjennomføre utviklingsprosesser
- Selvstendig og strukturert
- Takle tidspress og høyt arbeidstempo
- Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
- Evne til strategisk tenkning, innovasjon og nyskapning

Vi tilbyr
- Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Tverrfaglig miljø og nettverk
- Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter
- Et positivt og faglig godt arbeidsmiljø med teamarbeid og selvstendig ansvar
- En organisasjon som legger til rette for at du skal lykkes, med gode opplærings- og utviklingsmuligheter
- Et godt utviklet system med lederavtaler, tilhørende lederoppfølging og lederutvikling

Øvrige vilkår/annet

Søknad sendes
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.
Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens
Servicetorg tlf.69 10 80 00
Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet, må
begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens
vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd

Søknadsfrist    23.04.2018    Utlyst dato    13.03.2018    Vårref    3774

Kontaktperson
Pål Nilsen, tlf: 69 10 88 20, mobil: 905 50 988, paal.nilsen@sarpsborg.com