Landsstyret

Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret består av leder, nestleder, leder for kursustvalget, leder for seminarutvalget, oppfølgingsansvarlig for regionene, to oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid, og redaktøren av Arkivråd.

Arbeidsmåte
Landsstyret møtes 6-7 ganger i året, og det veksler mellom en- og to dagers møter. Landsstyremedlemmene bidrar også mellom møtene, for eksempel i ad hoc-grupper og med å følge opp tiltak i handlingsplanen. Landsstyret behandler alle saker som er av prinsipiell betydning for organisasjonen, og som krever vedtak.

Landsstyret nedsetter utvalg, komiteer og lignende etter behov.

Marianne Høiklev Tengs

Leder
Helsedirektoratet
Send e-post

Anja Jergel Vestvold

Nestleder
Asker kommune
Send e-post

Jorunn Bødtker

Seminaransvarlig
Finansdepartementet
Send e-post

Maria Rytterager

Redaktør for Arkivråd
Justis- og beredskapsdepartementet
Send e-post

Kari Myhre

Oppfølgingsansvarlig for regionene
Trondheim kommune
Send e-post

Liv Heidi Siljebråten

Oppfølgingsansvarlig
Politidirektoratet
Send e-post

Kristin Widerøe Thune

Kursansvarlig
Helse- og omsorgsdepartementet
Send e-post

Ingvild Korsnes Daasvand

Oppfølgingsansvarlig
Norges Bank
Send e-post