Vest

Region Vest omfatter fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Regionsutvalget består av fire tillitsvalgte.  

Regionen inviterer NAs medlemmer til både faglige og sosiale arrangementer.

 

Regionsutvalg

Trude Fjæran Tveit - leder
Helseklage

Peder Vedde - medlem
Fylkesmannen i Hordaland

Ann O. Gjerde - medlem
Sentralarkivet, Bergen kommune

Kjersti M. Raum-Johansen - medlem
Helse Bergen HF

 

Kontakt region Vest:  vest (a) arkivrad.no