Vi søker arkivleder til vårt dokumentsenter - Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forskning. Arbeidet vårt berører alle mennesker, i stort og smått, fra meldinger om lette byger en sommerdag, til advarsler om ekstremvær der liv og verdier er i fare.

Vil du være med og styrke instituttets felles hukommelse ved å bygge opp et solid elektronisk arkiv- og saksbehandlingsverktøy? Meteorologisk institutt har innført elektronisk saksbehandling og er i prosess med å rulle ut dette til ansatte i hele organisasjonen. Vi søker en leder som skal ha det arkivfaglige ansvaret for MET. Leder for Dokumentsenteret skal bidra til å styrke arkivfunksjonen og delta i dokumentforvaltningen i MET.

Vi trenger deg som er dyktig i arkivfaget, har erfaring, kan være modig og som gir solid støtte underveis. Du ser på deg selv som en allrounder i arkivfaget, og vet at du får en viktig rolle i hvordan organisasjonen skal huske og samhandle i framtiden.

Om oss
Dokumentsenteret på Meteorologisk institutt inngår i Økonomi- og driftsavdelingen. Den sentrale arkivfunksjonen i Oslo består av to arkivfaglige medarbeidere (leder og rådgiver), samt en prosjektleder for utrullingsprosjektet for elektronisk saksbehandling. I tillegg har vi arkivmedarbeidere i mindre stillinger i Bergen og Tromsø. Utrullingsprosjektet ledes av en egen styringsgruppe.

Dine oppgaver
●    være aktivt med i den daglige løpende driften av dokumentsenteret
●    ansvarlig for den løpende driften av Dokumentsenteret og arkivfaglig ansvarlig
      for dokumentforvaltningen ved MET
●    bistå og legge til rette for utrulling av Ephorte Elements i organisasjonen
●    løpende driftsoppgaver og kvalitetskontroll, utvikling av interne rutiner
●    opplæring og kursing av saksbehandlere, faglig brukerstøtte
●    utvikle dokumentforvaltningen i MET i tråd med endringer i regelverk og
      fellesløsninger for det offentlige.
●    delta i interne prosjekter og sikre dokumentforvaltningen mot nye
      systemløsninger i MET

Kvalifikasjoner
●    høyere utdanning og helst relevant arkivutdanning
●    erfaring fra offentlig forvaltning
●    høy IKT-kompetanse
●    erfaring med drift av daglig arkiv
●    solid kunnskap og erfaring fra elektronisk arkivarbeid og innsikt i gjeldende
      regler for arkivområdet i offentlig forvaltning
●    prosjekterfaring

Egenskaper
●    evne til å arbeide selvstendig
●    nøyaktig og får ting gjort
●    løsningsorientert og fleksibel
●    gode samarbeidsevner og godt humør
●    personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr
●    faglige utfordringer innenfor et område med et viktig samfunnsansvar
●    mulighet til å løfte arkivfaget på Meteorologisk institutt
●    lønn som 1072 arkivleder etter kvalifikasjoner
●    medlemskap i Statens Pensjonskasse
●    6 måneders gjensidig prøvetid

Det kreves sikkerhetsklarering for tilsetting i stillingen

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Arbeidssted er på Blindern i Oslo. Nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet fås ved henvendelse til økonomidirektør Simon Rasmussen, tlf. 908 79 868.

Søknadsfrist: 14.01.18

Søknaden må sendes elektronisk, se www.met.no under ”Ledige stillinger”.