Arkivansvarlig - Administrasjonen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord- Norge HF (UNN) søker arkivansvarlig rådgiver. 

UNN har elektronisk saksbehandling, og har både fysiske og elektroniske arkiver. UNN bruker saksbehandlingssystemet Elements.

Arkivansvarlig er organisatorisk plassert i administrasjonen i direktørens stab, og rapporterer til administrasjonssjef.  

Arbeidsoppgaver
•    Overordnet faglig ansvar for UNNS arkiver, og sørge for at de er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og
      retningslinjer
•    Være en pådriver i arbeidet med effektivisering og videreutvikling av UNNs arkivtjeneste
•    Bidra til å heve kompetansen på fagområdet i organisasjonen, og øke bruken av digitale løsninger for å
      forbedre saksbehandlingsprosessene
•    Samarbeide med ulike fagområder for å etablere rutiner som sikrer at dokumenthåndteringen er effektiv, og i
      tråd med lovverk og retningslinjer
•    Rådgivning på arkivfaglige spørsmål
•    Ansvarlig for vedlikehold av arkivplanen og andre arkivfaglige rutiner
•    Føre tilsyn med arkivlokalene
•    Kontaktperson ved avleveringer/uttrekk og samarbeid med Arkivverket
•    Sørge for å være oppdatert på relevant lovverk og utviklingen på fagområdet
•    Delta i det regionale forvaltningsforumet for arkiv

Kvalifikasjoner
•    Relevant arkivfaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå
•    Erfaring fra praktisk arkivarbeid i offentlig virksomhet og med elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer
•    Grunnleggende kunnskap om saksbehandling i offentlig sektor, gjerne innenfor sykehus
•    God kjennskap til arkivrelatert lovverk, herunder arkivloven med forskrifter, offentleglova og
      personopplysningsloven
•    Generelt gode IKT-kunnskaper
•    God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
•    Det er ønskelig at søker har erfaring som fagansvarlig, samt erfaring med veiledning og opplæring innenfor
     arkivområdet

Personlige egenskaper
•    Vi søker en person som er utpreget serviceinnstilt, løsnings- og utviklingsorientert, genuint interessert i
      arkivfaget og som ser helheten i arkivets funksjoner i en stor organisasjon
•    Du må være effektiv og kunne arbeide nøyaktig og strukturert
•    Du må kunne kommunisere tydelig og ha gode samarbeidsevner
•    Du må være selvstendig og ha god gjennomføringsevne
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
•    Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
•    Fleksibel arbeidstid
•    Lønn etter avtale

Fast stilling, 100%
Arbeidssted: Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø

Webcruiter-ID: 4256640110
 
Søknadsfrist: 09.08.2020

SØK PÅ STILLINGEN

Kontaktinformasjon:

Line Aslaksen
Arkivansvarlig
97409903
line.aslaksen@unn.no

Ingrid Lernes Mathiassen
Administrasjonssjef
99796434
ingrid.lernes.mathiassen@unn.no

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.
UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur