Bevaring og kassasjon – bestemmelsene for kommunal sektor

24. - 25. september 2019 i Oslo

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deltakerne en innsikt i hvordan man vurderer bevaring og/eller kassasjon og gi et godt grunnlag for arbeidet med ny bevarings- og kassasjonsplan i kommunen.

 

Emner som blir gjennomgått på kurset:

 • Kassasjon
 • Bevaring
 • De nye bevaringsreglene
 • Riksarkivarens veiledning
 • Prinsipp for vurdering av kassasjon
 • Funksjonsbasert kassasjon
 • Kassasjonsplan
 • Hvordan utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan
 • Tilrettelegging for kassasjon i Noark arkivkjerne

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

 • Nina Fossbakken, arkivleder, Stjørdal kommune
 • Kari Myhre, seksjonsleder, Trøndelag fylkeskommune

Dagsrytme:

Tirsdag 24. september
10.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Onsdag 25. september
09.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.