Bevaring og kassasjon – bestemmelsene for kommunal sektor

Høst 2020. Stede og dato kommer

Kursinnhold:
Formålet med kurset er å gi deltakerne en innsikt i hvordan man vurderer bevaring og/eller kassasjon og gi et godt grunnlag for arbeidet med ny bevarings- og kassasjonsplan i kommunen.

 

Emner som blir gjennomgått på kurset:

  • Kassasjon
  • Bevaring
  • De nye bevaringsreglene
  • Riksarkivarens veiledning
  • Prinsipp for vurdering av kassasjon
  • Funksjonsbasert kassasjon
  • Kassasjonsplan
  • Hvordan utarbeide en bevarings- og kassasjonsplan
  • Tilrettelegging for kassasjon i Noark arkivkjerne

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Dagsrytme:
Dag en
10.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Dag to
09.00 – 11.30 Undervisning
11.20 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.