Bindende påmelding til ekstraordinær generalforsamling i Norsk Arkivråd, 22.02.2023

Ekstraordinær generalforsamling med én sak til behandling holdes digitalt i Zoom, 22. februar kl. 16.15-17.00.

Det er en stemme per medlemskap. Påmeldte fra virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i fellesskap, og oppgi hvem som skal avgi stemme.

 

Det er en stemme pr. medlemskap. Påmeldte fra virksomheter med A-medlemskap må derfor avlegge en stemme i fellesskap.
Vekt: 
0