Bindende påmelding til Norsk Arkivråds generalforsamling 2020, ved avstemming via skjema

Påmelding til Norsk Arkivråds generalforsamling 2020.

Årets generalforsamling blir gjennomført digitalt over to dager, via avstemming i skjema.

Avstemmingen vil foregå i perioden fra tirsdag 27. oktober kl. 12.00
til torsdag 29. oktober kl. 12.00.
I den angitte perioden kan det avlegges stemme via lenken til stemmeskjema som blir sendt de påmeldte når påmeldingsfristen er ute. Fristen for påmelding er torsdag 22. oktober kl. 12.00.

NB! Det er kun en stemme pr. medlemskap. Virksomheter med A-medlemskap kan derfor kun melde på en person som stemmer på vegne av virksomheten.
Det er kun en stemme pr. medlemskap. Virksomheter med A-medlemskap kan derfor kun melde på en person som stemmer på vegne av virksomheten.