Digital agenda for arkiv

Høst 2020 - sted og datoer kommer

Emner som tas opp på kurset:

 • Hva menes med digital agenda?
  Intro til temaet digital agenda, og hvilke føringer som ligger til grunn fra regjeringen. Stortingsmeldingen «Digital Agenda for Norge», Digitaliseringsrundskivet og Difis rapporter om digitalt førstevalg vil være tema.
 • E-lovverk
  Herunder E-forvaltningsforskriften, E-signaturloven og
 • digitale signaturer
 • Elektronisk arkiv
 • Ledelse
  Hvordan påvirker og påvirkes ledelsen av digitaliseringsarbeid
 • Kompetanse
  Hvordan påvirker og påvirkes vår kompetanse av digitalisering?
 • Organisasjon, kultur og roller
  Hvordan påvirker og påvirkes organisasjon, kultur og roller av digitalisering?
 • Arbeidsform
  Hvordan påvirker og påvirkes måten vi jobber på?
 • Datafangst og sosiale medier
  Utfordringer ved elektronisk datafangst
 • Suksesshistorier og veien videre… Hva er målet?
 • Tips og råd
   

Arbeidsmåter:

 • Forelesninger
 • Arbeidsgrupper

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Marianne Høiklev Tengs, seksjonsleder i Norsk Helsenett SF
Lone Tudborg Lakhan, seksjonssjef i Finanstilsynet

Dagsrytme:
Dag en
10.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-16.00  Undervisning

Dag to
09.00-11.30  Undervisning
11.30-12.30  Lunsj
12.30-15.30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet