Få orden på politiattestene

- Miniseminar i Zoom 
   Onsdag 09. juni, klokka 12:30 – 14:30

Hvert år utstedes det over 400 000 politiattester i Norge. Retten til å innhente attest er hjemlet i ulike lover og har ulike formål. For kommunene kan det være vanskelig å håndtere dette og å finne gode rutiner som er forståelige og praktisk gjennomførbare. Det er ikke merkelig at dette spørsmålet er en gjenganger i Facebookgruppa Arkivfaglig forum.
Norsk Arkivråd arrangere miniseminar der vi setter søkelyset på dette.

– Hvordan skal vi håndtere politiattestene i arkivhverdagen etter dagens lovverk
– og kan vi forvente forenkling i tida som kommer?

Kjetil Reithaug fra Arkivverket og Mona Hovland Jakobsen fra Digitaliseringsdirektoratet medvirker.

Program:
•    Innledning ved Synnøve Standal – hvorfor er politiattester så vanskelig – med
      fokus på daglig arkivhverdag i en kommune
•    Mona Hovland Jakobsen – deler sin innsikt om politiattester etter workshop
      tidligere i år
•    Kjetil Reithaug – Hvilke råd gir Arkivverket for behandling av politiattester. Er det
      riktig at ‘Arkivloven trumfer’ slik enkelte hevder?
•    Åpen mikrofon – spørsmål og forhåpentligvis svar
 
Innledere:
Synnøve Standal - seksjonssjef, Dokumentasjonssenteret i
                                 Digitaliseringsavdelingen, Lillestrøm kommune
Kjetil Reithaug - fagdirektør i seksjon for Dokumentasjonsforvaltning, Arkivverket
Mona Hovland Jakobsen - seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Deltakeravgift:
kr. 600,- for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 1 600,- for ikke-medlemmer
 

Har du spørsmål -
kontakt Norsk Arkivråds sekretariat:

postmottak@arkivrad.no

Velkommen!