Fagdag for ledere innen dokumentasjonsforvaltningen

09. juni 2023 i Oslo

09. juni gjentar vi suksessen fra i fjor og inviterer til en samling for alle som har en lederrolle innen dokumentasjonsforvaltning, og vi håper mange har lyst og anledning til å delta. Det blir både faglig påfyll og mulighet for å bidra med egne erfaringer og refleksjoner. I tillegg håper vi at alle som deltar blir kjent med noen nye og utvider nettverket sitt.

Det har lenge vært et ønske om et forum for dem som har lederansvar innen vårt fagområde, og Norsk Arkivråd inviterer med dette til en samling for nettopp denne gruppen. Programmet for samlingen er basert på tema som kursholderne selv har jobbet mye med, og vi håper at alle deltakerne også vil bidra med sin kunnskap og sine erfaringer. Spørsmålene vi sammen skal forsøke å finne gode svar på er blant annet:

Lederrolle: hva innebærer det, og hva krever det av meg?

Hvordan organiserer man arbeidet og enheten på en mest mulig hensiktsmessig måte?

Hva måler vi og hvordan oppnår vi målene våre?

Arbeidsmåte:
Forelesninger og gruppearbeid.

Det legges opp til aktiv bruk av gruppe for refleksjoner og øvingsoppgaver. Deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.

Kursholdere:
André Neergaard, underdirektør Tolletaten
Anja Jergel Vestvold, head of Information Management Sopra Steria
Marianne Høiklev Tengs, senior manager i Sopra Steria

Fredag 09. juni
Registrering fra 09.00

09.30: Velkommen og start på fagdagen

15.30: Slutt for dagen

Vi sender deltakerbevis på e-post til de som har deltatt på hele fagdagen.
 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.