Fagdag om digitalisering

26. april 2019 i Oslo
 

Moderne offentlig forvaltning skal bygge gode, moderne tjenester på åpen offentlig informasjon og dokumentasjon, innenfor rammene av godt personvern. Flere og flere virksomheter er datadrevet, eller produserer data som konsumeres av andre. I denne sammenhengen er det gode data og bruk av disse som skaper verdiene organisasjonen kan selge eller som gjør at de oppfyller sin samfunnsoppgave. Digitaliseringen og utvikling av teknologi som tas i bruk påvirker både rollen og ansvaret dokumentasjonsforvaltningen og arkivet har eller bør ha i virksomheten og hva som kreves av dem som jobber med dette.

Hensikten med denne dagen er å skape bedre forståelse for trender innen digitalisering, datadrevet virksomheter, sensorteknologi & internet of things, automatisert beslutningstaking og saksbehandling, samt kunstig intelligens. Hva er arkivets rolle når data og kvalitet på disse har direkte relasjon til virksomhetens suksess og evne til organisatorisk samhandling?

Agenda:
▪ Velkommen og introduksjon
▪ Innføring i trender, metoder og best praksis innen, digitalisering, data
  management, datakvalitet, data verdikjeder, risiko ved bruk av data (bl.a. innen AI)
  samt return on investment for datadrevne virksomheter.

• Lunch

Workshop

  •  Endres klassisk record management (arkiv tradisjon) til datakvalitet og
     informasjonsforvaltning?
  •  Hvordan vil de nevnte trendene endre arkivets rolle?
  •  Hvilken rolle spiller arkiv i datadrevet beslutning, automatisering and AI.

• Oppsummering og avslutning

Dagen ledes av Per Myrseth og Jarl. S, Magnusson, Principal Data Quality & Data Management personnel, DNV▪ GL, og avholdes med prosjektstøtte fra Arkivverket.

Det forventes at deltakerne deltar aktiv i diskusjonene.

Disse punktene skal det reflekteres rundt i forkant av fagdagen, og notater tas med til diskusjon.
1. Hva er hovedoppgaver og mål til virksomheten og hvilken rolle spiller data og
    arkiv?
2. Hvilke datakilder / ressurser benytter virksomheten for å utøve sine
    primæroppgaver og hvor er disse data forvaltet?
3. Hva er hoved-bruksområder for data i dag, og hva vil være bruksområder i
    fremtiden?
4. Har virksomheten, eller skaper virksomheten nå, data som gir en
    konkurransemessig fordel eller effektiviseringsmessig gevinst frem i tid?

Målgruppe:
Arkiv-/fagledere

Det er plass til 25 deltakere på fagdagen.

Varighet:
10.00 Start
17.00 Slutt for dagen