Får vi lov?

- Norsk Arkivråds vårseminar, med generalforsamling

Avlyst

Norsk Arkivråds seminar 22. – 23. april er etter de oppdaterte rådene fra Folkehelseinstituttet 10. mars avlyst på grunn av risikoen for coronasmitte.

Vi beklager dette, men hensynet til liv og helse er det viktigste i denne situasjonen!

 

NOU 2019: 9 – veien videre

Det ble avgitt 153 høringssvar, og høringssvarene spriker. Utvalget svarte ikke på alle spørsmål i mandatet og skrev selv at mange spørsmål må utredes videre - for eksempel innebygget arkiv, maskinlæring, kunstig intelligens, hva gjør vi med de store datamengdene.

På dette seminaret kommer KUD for å kommentere høringssvarene og si litt om tidsperspektivet fram mot en ny arkivlov. KUD v/Helga Hjort, jurist, midlertidig utlånt fra Arkivverket.

Tidligere riksarkivar Ivar Fonnes har sammen med en gruppe tidligere nestorer i faget, Tor Breivik, Trond Sirevåg og Gunnar Urtegaard, levert høringssvar under navnet «Arkivgruppe 2019.» Fonnes holder innlegg om gruppens høringssvar.

 Styreleder i NA, Anja Jergel Vestvold, vil kommentere og si litt om NAs syn på veien videre, hva som er de viktigste temaene/utfordringene og hva som må utredes nærmere før vi har en ny arkivlov på plass.

Hva med orden i eget hus?
- journalføringsplikten

Vi starter med annonyme bekjennelser fra salen, via mentometer.

eInnsyn uten journalføringspliken
Hvis journalføringsplikten forsvinner, hvilke endringer må da til for at eInnsyn fortsatt skal fungere som innsynsløsning for offentlig sektor?
Innlegg fra Stein Magne Os, produktsjef for eInnsyn i det nye direktoratet, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

Digitalisering av papirarkiver og maskinlæring
Maskinlæring er et spennende område som vil kunne gi store effektiviseringsgevinster.
Geomatikk v/ Runar Walderhaug og Larvik kommune v/Odd Arne Bakken-Ludviksen deler sin erfaringer om det pågående pilotprosjekt hvor de automatisk verdiøker/kategoriserer historiske sak/arkiv-baser for tilgjengeliggjøring i eget digitale arkivsystem.
Om prosjketet på KS.no

Innlegg nr. to på denne sesjonen er foreløpig ikke bekreftet

 

NOUen sier at mindre og mindre informasjon fanges av Noark-systemer, og dag to får vi presentert former for innebygget arkivering.

Bruk av skyløsninger
Alle vil ha Teams, skypløsninger og sharepoint
Hva gjør du? – kontroll og egne behov

Arkivering der dokumentasjon skapes - på vei mot innebygd arkiv i Office 365
v /Microsoft

Forvaltning av Office 365
UDI v/Camilla Meyer, intranettredaktør Kommunikasjonsstaben

Ambisjon om automatisk arkivering fra Sharepoint, men hva ble resultatet?»
Lånekassen forteller om hvordan de har arbeidet med å få til automatiserte prosesser for arkivering fra Sharepoint til generelt sakarkivsystem
v/ Jørgen Hobbel, fagansvarlig arkiv i Lånekassen (eller Statens…)

I tillegg får vi innlegg fra en kommune og TietoEvry – titler og informasjon kommer

Hvis journalføring og Noark forsvinner – hvilken fremtid har det tradisjonelle sak-/arkivsystemet
Vi har stilt leverandørene følgende spørsmål:
•  Journalføringsplikten forsvinner og NOARK-standarden skrotes - hvorfor skal vi fortsatt bruke
    systemene deres?
•  Office 365 og Teams er på god vei inn – hvorfor skal vi fortsette å ha integrasjon mot
    Sharepoint – kan vi ikke bare styre dokumentforvaltningen i Office 365, arkivere der
    dokumentasjonen produseres?

Hver leverandør får 15 minutter til rådighet til å svare på spørsmålene før det blir diskusjon.
Acos, Dockumaster, Experis Ciber, Sikir og TietoEvry stiller.

Velkommen!

Dagsrytme:

Onsdag 22. april
Registrering fra 09.00
10.00 Velkommen
Oppsummering høringen av NOUen og veien videre
- KUD, v/Helga Hjort, jurist i Arkivverket
- Arkivgruppe-2019, v/Ivar Fonnes
- NA, v/ Anja Jergel Vestvold
11.45-12.45 Lunsj
Over til journalføringen – hva med orden i eget hus?
- Anonyme bekjennelser om journalføring fra salen, mentometer.
- Innlegg fra en kommune og en statlig virksomhet
- Innsyn/eInnsyn v/ Digdir Stein Magne Os, produktsjef for eInnsyn
Digitalisering av papirarkiver og maskinlæring
- Geomatikk v/ Runar Walderhaug
- Larvik kommune v/ Odd Arne Bakke-Ludviksen (bestiller og utfører sammen med Geomatikk)
- Innebygd arkivering

17.00 Mingel med tapas etterhvert

Torsdag 23. april
09.00 Start    
Sky / Office 365
- Innlegg blant annet fra Microsoft, UDI og en kommune og TietoEvry
11.30-12.30 Lunsj
Ambisjon om automatisk arkivering fra Sharepoint, men hva ble resultatet?
- Lånekassen v/Jørgen Hobbel
13.00-14.15    
Hvis journalføring og Noark forsvinner – hvilken fremtid har det tradisjonelle sak-/arkivsystemet
- Acos, Even Syversen, direktør prosjekt og innovasjon
- Documaster
- Experis Ciber
- Sikri
- TietoEvry
  Diskusjon

14.45 Seminarslutt, registrering for deltakelse på generalforsamling starter

15:15- ca. 16.45    
Generalforsamling