Førstekonsulent dokument- og informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges direktorat for nasjonal forebyggende sikkerhet. Tjenestens hovedoppgave er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.  Gjennom rådgivning, forskning, tilsyn, testing og kontrollaktiviteter bidrar NSM til at virksomheter sikrer sivil og militær informasjon, systemer, objekter og infrastruktur med betydning for nasjonal sikkerhet. NSM er ansvarlig for et nasjonalt varslingssystem for å avdekke og varsle om cyberangrep mot digital infrastruktur. NSM har også et nasjonalt ansvar for å koordinere håndteringen av alvorlige cyberangrep.

Har du lyst til å arbeide med dokument- og informasjonssikkerhet? Vil du være med på laget til de som søker å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler? NSM ser etter en medarbeider som vil være med å bidra i det viktige samfunnsoppdraget.

Til vår seksjon Dokumentsenteret, ser vi etter deg som tenker helhetlig og skaper struktur og system. Du er ikke redd for å ta i et tak, og har høy arbeidskapasitet.

Seksjonen har en viktig rolle som støttefunksjon for saksbehandling og oppgaveutførelse. Overordnet mål er tilrettelegging for rask og smidig dokumentflyt, samt sikker arkivering og kvalitetssikring av NSMs dokumentasjon. Vi har også ansvar for systemadministrasjon, opplæring, brukerstøtte og kvalitetssikring av vårt sak- og arkivsystem. Vår seksjon ligger under avdeling for fellestjenester og organisasjonsutvikling.

Arbeidsoppgaver:
•    Journalføring
•    Kvalitetssikring og vedlikehold
•    Veiledningsoppgaver og opplæringsarbeid (samt bidra til målrettede opplæringstiltak)
•    Skanning
•    Brukerstøtte
•    Bidra inn i andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde
•    Andre utviklingsoppgaver tilknyttet sak/arkivsystem

Kvalifikasjonskrav:
•    Høyere relevant utdanning på bachelornivå eller tilsvarende, gjerne innen samfunnsfag, arkivfag,
      administrasjonsfag og/eller pedagogikk. 3 års relevant erfaring kan i spesielle tilfeller erstatte kravet
      til formell utdannelse.
•    God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Du kan gjerne være nyutdannet, men vi håper du har:
•    Svært god digital kompetanse og systemteknisk forståelse
•    Erfaring med bruk av saks– og arkivsystem
•    Fordel med erfaring fra veiledning og opplæring
•    Erfaring som har gitt deg forståelse for sammenhenger i en organisasjon
•    For å lykkes i denne stillingen må du motiveres av oppgaver som bidrar til forbedring og effektivisering av
      det daglige arbeidet, og mulighetene som ligger i samarbeidet med våre viktige fag og støtteavdelinger og
      øvrig ledelse.
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng.

 Vi kan tilby:
•    Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
•    Mulighet til å være med i videreutviklingen av et kritisk fagområde i NSM
•    Jobb i en bransje med et viktig samfunnsoppdrag
•    Fleksibel arbeidstid
•    Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
•    Muligheter for trening i arbeidstiden
•    Mulighet for barnehageplass på Kolsås
•    Arbeidssted er for tiden i NSMs lokaler på Kolsås. NSM vil fram mot 2024 samlokalisere den største delen av
      virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert i stillingskode 1408 Førstekonsulent, med lønn i spennet kr. 480 900 – kr. 584 500 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må kunne klareres og autoriseres for det nivå stillingen krever. Alle våre stillinger krever sikkerhetsklarering på minimum nivå HEMMELIG. Det er en forutsetning at du som ansatt opprettholder din klarering gjennom hele ansettelsesløpet.
Du må ha norsk statsborgerskap.

Du må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Du søker ved å benytte linken og vi oppfordrer deg til å laste opp aktuelle vitnemål og attester.  

Dersom du ber om unntak fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes nederst i søknaden din. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Søknadsfrist:          28.09.2023
Tiltredelse:              Etter avtale
Arbeidssted:            Kolsås
Hjemmeside:           http://www.nsm.no
Kontaktpersoner:    Seksjonssjef Jeanette Brekstad
                               Jeanette.Brekstad@nsm.no