Forvaltning av elektroniske arkiv

- strategier for beste praksis og gevinstrealisering

18. - 19. november 2020 i Bergen

Hvordan sikre best mulig drift av elektroniske arkiver?

Arkivtjenesten i offentlige virksomheter er ikke lenger passive mottakere av informasjon, men aktive bidragsytere i saksbehandleres og lederes arbeid. Dette kurset tar for seg utfordringer mange arkiver står overfor i dag, hvor det blant annet er forventninger til digitalisering av arbeidsprosesser og til løsninger som gir brukerne en bedre arbeidshverdag. I løpet av kurset gir vi eksempler på hvordan disse utfordringene kan møtes.

Emner som tas opp:

 • Kompetanse
 • Organisasjon og kultur
 • Brukeropplevelser
 • Dokumentfangst
 • Informasjonssikkerhet
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Felles drift og forvalting av sak- og arkivsystem
 • Fremtidige forvaltningsmuligheter for elektroniske arkiv

Arbeidsmåter:

 • Forelesning – undervisning av hele gruppen
 • Gruppearbeid

Mål:
Deltakere skal etter fullført kurs ha kjennskap til hvordan ta i bruk nye teknologier i forvaltning av elektronisk arkiv, vite hvilke utfordringer knytter seg til forvaltning av elektroniske sak- og arkivsystemer i egen virksomhet og kjenne til ulike strategier for beste praksis og gevinstrealisering.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

 • Agnieszka Dylewska, spesialkonsulent II, Oslo kemnerkontor
 • Øyvind Fuglestved Bakkevig, rådgiver, Utenriksdepartementet

Dagsrytme:
Onsdag 18. november:
10.00 – 10.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
10.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Torsdag 19. november:
09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.45 Undervisning
14.45 – 15.00 Oppsummering

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.