Håndtering av personaldokumentasjon

2019 / 2020 i Oslo

NB! Dette kurset er under endring, kursbeskrivelsen vil oppdateres!

Hovedtema for kurset er håndtering av personaldokumentasjon. Både offentlige og private virksomheter forholder seg til dokumenter som angår eget personale. Vi gjennomgår hvordan slike dokumenter skal håndteres i arkivsammenheng, både på papir og elektronisk.

Målgruppe
Alle medarbeidere som behandler personaldokumenter.
Vi forutsetter imidlertid at virksomheten har elektronisk postjournal med papirarkiv eller elektronisk arkiv.

Mål
Etter gjennomført kurs skal den enkelte deltaker ha kunnskaper om regelverk for personaldokumentasjon og ha grunnlag for å arbeide videre med dette i egen organisasjon.

Emner og læringsmål kommer.

Vi utsteder kursbevis til dem som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

Rune Lothe, daglig leder ved Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Dagsrytme:
10.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 16.00 Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.