Høstseminar 2022

08. og 09. november 2022 i Oslo

Hold av dagene!

Norsk Arkivråd inviterer til årets høstseminar på Ingeniørenes Hus i Oslo 8. og 9. november.

 

Et av temaene vi tar opp er personvern, med flere innlegg om saker der dokumentasjonsforvaltning, innsyn og personvern ofte står mot hverandre.

Eierskap til kassasjon, verdivurdering og utfordringene med arkivlovens bevaringsbestemmelser vs slettebestemmelser tas opp, blant annet med innlegg fra Bevaringsutvalgets leder.

Fremtidsanalysen vi fikk utarbeidet til vårt 60års jubileum i fjor pekte på at vårt fagfelts ekspertise må synliggjøres hos virksomhetsledere og gjennom egne ledere. Vi får høre fra virksomheter som jobber med dette.
Her vil vi også gjerne ha innspill fra deg! Hvordan sprer dere budskapet om dokumentforvaltning i deres virksomhet? Les mer her og send oss dine innspill.
 

Flere temaer og foredrag kommer! Vår programkomité, seminarutvalget i NA, jobber videre med programmet som vil være klart i løpet av august.
 

Vi gleder oss og håper vi sees!

 

Foreløpig tidsoppsett:

Tirsdag 08. november
10.00 Start og velkommen
Ca. 11.40 Lunsj
Ca. 16.30 Seminar slutt for dagen
Ca. 16.44 Mingel med servering av tapas (egen påmelding i skjemaet)

Onsdag 09. november
09.00 Start
Ca. 11.30 Lunsj
Ca. 15.30 Slutt og vel hjem 

NB! Det kan komme endringer i tidsoppsettet