IKT-arkivar med god IT-kompetanse - Dokumentsenteret, NMBU

Om stillingen

Ved NMBUs Dokumentsenteret er det ledig fast stilling som IKT-arkivar (førstekonsulent/rådgiver).

NMBU Dokumentsenteret er universitetets fagenhet for saksbehandling og arkiv og ligger til Personal- og organisasjonsavdelingen.

Dokumentsenteret har for tiden 7 medarbeidere og ivaretar forvaltning av universitetets arkiv med viktige oppgaver knyttet til saksbehandlingsstøtte, kvalitetssikring, opplæring, postmottak og journalføring samt historisk arkiv. NMBU bruker Public 360 som elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.

Arbeidsoppgaver

•         Ta del i Dokumentsenterets daglige tjenesteyting.

•         Rådgivning og brukerstøtte for ansatte ved NMBU.

•         Medvirkning til utvikling og effektivisering av arbeidsprosesser.

•         Denne stillingen blir sentral i arbeidet med å sikre god bruk og videre utvikling av saksarkivsystemet og
           integrasjoner med de ulike fagsystemene ved NMBU.

•         Ivaretar Dokumentsenterets grensesnitt mot systemleverandør, UNIT/Tieto og NMBUs IT-avdeling.

•         Være en aktiv bidragsyter i digitaliseringsarbeidet som berører dokumentsenteret.

•         Andre arkivoppgaver må påregnes.

Kompetanse:

Kvalifikasjoner:

•         Utdanning innen IKT eller arkiv og dokumentforvaltning på minimum Bachelornivå for tilsetting som
           førstekonsulent og Master for tilsetting som rådgiver, eller annen relevant utdanning innen
            dokumentasjon- og informasjonsforvaltning.

•         Lang, relevant erfaring fra elektronisk arkiv- og fagsystem, systemforvaltning eller arkivarbeid kan
           kompensere for utdanningskravet.

•         Gode IKT-kunnskaper og erfaring med systemforvaltning.

•         Erfaring med bruk av NOARK-baserte arkiv- og saksbehandlingssystemer.

•         Kunnskap om automatiserte prosesser og integrasjoner mellom ulike fagsystem og P360.

•         Ønskelig med gode kunnskaper innenfor programmering og koding.

•         Ønskelig med erfaring og kunnskap om integrasjoner mellom NOARK-systemer og fagsystem i utdanning-
           og forskningssektoren.

•         Ønskelig med erfaring fra innføring av nytt saksbehandling- og arkivsystem.

•         God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper:

•         Du er serviceinnstilt, initiativrik, strukturert og løsningsorientert.

•         Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig.

•         Du har evne til å se helheten i dokumentsenterets funksjon ved NMBU.

•         Du kan se arkivoppgaver og saksbehandling i sammenheng.

•         Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

•         Samarbeidsevner og personlig egnethet blir vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger
Stillingen innplasseres i stillingskode 1408 Førstekonsulent Lønnstrinn 39-51 (NOK 381.800 - 456.400,-) eller 1434 Rådgiver ltr 51-61 (456.400 - 542.400,-) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

For innplassering i 1408 Førstekonsulent kreves utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor-nivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

For innplassering i 1434 Rådgiver kreves utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

Nærmere opplysninger ved leder av Dokumentsenteret Trond-Eirik Hansen, tlf: +47 40 44 88 08,
e-post: trond-eirik.hansen@nmbu.no

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon til søker:
Søknad sendes elektronisk via: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/194194/ikt-arkivar-med-god-it-kompetanse

CV skal fylles ut elektronisk i Jobbnorge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 26.10.20.
 

Om avdelingen
NMBU Dokumentsenteret er universitetets fagenhet for saksbehandling og arkiv og ligger til Personal- og organisasjonsavdelingen. Dokumentsenteret har for tiden 7 medarbeidere og ivaretar forvaltning av universitetets arkiv med viktige oppgaver knyttet til saksbehandlingsstøtte, kvalitetssikring, opplæring, postmottak og journalføring samt historisk arkiv. NMBU bruker Public 360 som elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem.
 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..
NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.
For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBUfinnes på www.nmbu.no

Kommune: Ås
Omfang: Heltid
Varighet: Fast
Jobbnorge-ID: 194194