Innføring i dokumentasjonsforvaltning for offentlige virksomheter

Digitalt kurs over en hel og en halv dag.
Kurset holdes i Zoom, 09. september kl. 09.00-15.00 og 12. september kl. 12.00-15.00.

Kurset er nå fulltegnet. Sender du inn påmeldingsskjemaet setter vi deg på venteliste og gir beskjed med tilbud hvis vi skulle få ledige plasser. Ventelisten er ikke bindende.

Logg inn til kurset i Zoom ble sendt alle deltakere mandag formiddag. Har du ikke mottatt denne, sjekk om e-posten kan ha havnet i søppelkassen. Finner du den ikke kan den ha blitt stoppet av spamfilteret på din arbeidsplass - send oss i så fall gjerne din private e-postadresse så sender vi på nytt.

Kurset tar utgangspunkt i at dokumentasjonsforvaltningen skal ivareta kravene som stilles til offentlige virksomheter gitt i arkivloven med forskrift, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Kurset kan være nyttig for virksomheter som ikke er underlagt dette lovverket også, da grunnleggende dokumentasjonsforvaltningskunnskap er nyttig for effektiv drift av virksomheten uavhengig av lovregulering.

Kurset er laget for dere som jobber med dokumentasjonsforvaltning og som er helt nye eller har lite erfaring med fagområdet.

Mål for kurset:
•    Kurset skal gi en introduksjon til relevante deler av
      dokumentasjonsforvaltningen samt knytte dette til praktisk gjennomføring
      av oppgavene i virksomheten.
•    Bidra til at kursdeltakere ser hvordan forvaltning av dokumentasjon er en
      del av måloppnåelsen på egen arbeidsplass og betydningen i samfunnet
      ellers.
•    Gi deltakerne kunnskap om gjeldende lovverk, standarder og beste praksis
      innenfor dokumentasjonsforvaltning.

Emner som tas opp på kurset:

Dokumentasjon og journalføring
•    Sikring av dokumentasjon
•    Metadata og gjenfinning

Praktisk dokumetasjonsarbeid
•    Gode råd for hvordan jobbe med dokumentasjonsforvaltning

Brukerorientering
•    Etterlevelse av lovverk
•    Dokumentasjon som virkemiddel for å nå virksomhetens mål

Åpenhet og tilgjengeliggjøringen
•    Allmennhetens rett til informasjon
•    Virksomhetens behov for åpenhet og gjennomsiktighet
•    Innsynskrav etter offentleglova

Kurset er digitalt. Det vil være en kombinasjon av forelesninger og refleksjonsspørsmål i grupper. Deltakerne inviteres til å være aktive og delta både skriftlig i chatt og muntlig i refleksjonene. Aktiv deltakelse gir best utbytte av kurset.

Gjennomføring. Digitalt i Zoom

Fredag 09. september 9:00 – 15:00

Mandag 12. september 12:00 – 15:00
 

Kursholdere:
André Neergaard, underdirektør i Tolletaten
Anja Jergel Vestvold, head of Information Management i Sopra Steria
Bim Svedbergh, arkivar i Nordre Follo kommune
Kristin Widerøe Thune, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet
Olav Hagen Sataslåtten, seniorrådgiver i Arkivverket

Kurssted:
Digitalt kurs i Zoom
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:

kr. 4.600,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 5.600,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -

kontakt Norsk Arkivråds sekretariat:
E-post: postmottak@arkivrad.no
Telefon: 940 98 880

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.