Innføring i enkel bruk av risikoanalyse for dokumentasjonsforvaltning

 - et digitalt kurs den 15. oktober 2021, fra kl. 08.30-14.30

Kurset er dessverre fulltegnet. Sender du inn påmeldingsskjemaet setter vi deg på venteliste og tar kontakt hvis det skulle bli ledige plasser. Ventelisten er ikke bindende.

Kartlegging og analyse av risiko er grunnlag for mange beslutninger i en virksomhet. For deg som jobber med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er en risikoanalyse et godt utgangspunkt for å:

  • vurdere risiko når dokumentasjon skal samles,
  • identifisere forbedringsmuligheter
  • vurdere effektivitet av egne og andres rutiner

Kurset gir en praktisk tilnærming til forståelse av risiko, samt eksempel på verktøy for Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) i dokumentasjonsforvaltningen.

Kurset passer for deg som har erfaring fra dokumentasjonsforvaltning, men ikke har erfaring med risikoanalyser.

Arbeidsmåte:
Det legges opp til aktiv bruk av grupperom for diskusjon og øvingsoppgaver. Deltakelse i gruppediskusjonene er en forutsetning for å få utbytte av kurset.
Det forutsettes at deltakerne bidrar i gruppene med både muntlige og skriftlige refleksjoner. Under gruppearbeidet skal deltakerne ha kamera på slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

     Det skal gjennomføres en hjemmeoppgave som blir tilsendt etter påmelding.
     Denne vil kreve 30-60 minutters arbeid.

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Kursholdere:
Geir Magnus Walderhaug
Ellen Margrethe Pihl Konstad

Tid:
Fredag 15. oktober  kl. 08:30 –14.30 

Kurssted:
Digitalt kurs i Zoom
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:
kr. 2.500,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 3.500,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -
kontakt Norsk Arkivråds sekretariat
postmottak@arkivrad.no
 

 Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.