Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv

31. august. - 3. september 2020 i Oslo

Innføringskurset i forvaltning av dokumentasjon og arkiv er et godt tilbud til dem som er nye innen dette faget, eller som har erfaring, men ønsker mer kunnskap. Kurset tar utgangspunkt i at man er underlagt offentliglova og arkivlova. Innføringskurset i denne formen ble først holdt i 2016 med svært gode tilbakemeldinger.

Mål for kurset:

 • Bidra til at kursdeltakere utvikler en god forståelse av hvordan forvaltning av dokumentasjon og arkiv er en del av måloppnåelsen på egen arbeidsplass og betydningen i samfunnet forøvrig
 • Bidra til at kursdeltakerne ser sammenhenger, rammer, muligheter og begrensninger for utvikling av forvaltningen av dokumentasjon og arkiv på egen arbeidsplass
 • Gi deltakerne praktiske verktøy som kan benyttes på egen arbeidsplass
 • Gi deltakerne kunnskap tuftet på gjeldende lovverk, standarder og beste praksis innenfor arkivfeltet

 

Emner som tas opp på kurset:

Dokumentasjonsforvaltningen
•    Arkiv i moderne forvaltning, (arkiv etter 1970, herunder digitalisering generelt)
•    Lover og begreper
•    Dokumentfangst, journalføring og etikk
•    Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i organisasjonen

Arkivdrift
•    Anvendelse av lovverket og standarder
•    God praksis for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
•    IKT verktøy
•    Kommunikasjon og opplæring i egen organisasjon

Tilgjengeliggjøringen
•   Anvendelse av forvaltningsloven og taushetsplikts-bestemmelsene
•    Hverdagen med offentlighet og innsyn
•    Skjerming i praksis
•    Løsninger for å gjennomføre innsyn

Informasjons-forvaltningen internt i organet
•    Arkivstruktur
•    Internkontroll for arkiv
•    Periodisering
•    Etikk

  Kursinstruktører:
  André Neergaard, direktør i enhet for informasjonsforvaltning, Norges Bank

  Anja Jergel Vestvold, leder, NRK dokumentarkiv

  Kristin Widerøe Thune, senior rådgiver, seksjon for økonomi, dokumentasjon og IKT , Helse og omsorgsdepartementet

  Olav Hagen Sataslåtten, seniorrådgiver i seksjon for digitalt depot, Arkivverket

  Dagsrytme:
  Mandag 31. august:
  10.00-11.30  Undervisning
  11.30-12.30  Lunsj
  12.30-17.00  Undervisning

  17.00 felles middag etter kurset (inkl. i prisen, bindene påmelding)

  Tirsdag 1. september:
  09.00-11.30  Undervisning
  11.30-12.30  Lunsj
  12.30-16.00  Undervisning

  Onsdag 2. september:
  09.00-11.30  Undervisning
  11.30-12.30  Lunsj
  12.30-16.00  Undervisning

  Torsdag 3. september:
  09.00-11.30  Undervisning
  11.00-12.00  Lunsj
  12.00-15.00  Undervisning

  Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

   

  Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.