Internkontroll for arkiv

22.-23. september 2020 i Oslo

 

Ny arkivforskrift § 4 sier at «arkivarbeidet skal omfattes av organets internkontroll», men det er ikke gitt nærmere bestemmelser eller veiledning om hva det kan betyr.
Dette kurset omhandler metode og teori om hvordan arkivarbeidet kan bli en del av din virksomhets internkontroll. Vi baserer oss på beste praksis og internasjonale standarder.
Det forutsettes at virksomheten har en arkivplan.

Tema som skal behandles:
Hva er internkontroll for arkiv?
•         Hva er internkontroll?
•         Hvilke deler av arkivplanen kan utgjøre internkontroll?
•         Hvordan implementere internkontroll for arkiv? Inkludert lederforankring

Undervisningsmål:
At deltakerne klarer å oppgradere egen «arkivplan» til også å dekke «internkontroll» for arkiv.

Arbeidsmetode:
Det vil være både klasseromsundervisning og gruppearbeid. Det skal jobbes i grupper siste del av dag en (15-18:30). Derfor skal det besvares et skjema på forhånd (se utfyllende beskrivelse etter dagsskissen). Dette krever framhenting av noe informasjon om egen organisasjon, og er en viktig forberedelse til kurset og ikke minst gruppearbeidet. Skjemaet skal være besvart en uke før oppstart. Det vil ikke bli gitt utsettelse. Deltakelse forutsetter utfylt skjema.

Kursinstruktører:
- Geir Magnus Walderhaug, rådgiver, seksjon for forvaltning av elektronisk
   saksbehandling og dokumentasjon på Universitetet i Oslo
- Kristine Synnøve Brorson, Consulting Director, Information Management i
   Sopra Steria
- Anneli Dahl, seksjonsleder Norsk Helsenett

Deltakelse
En viktig del av dette kurset er gruppearbeidet dag en, kl. 15.00-18:30.
Deltakelse i gruppearbeidet er en forutsetning for å kunne følge undervisningen dag to. Dokumentasjon på kursdeltakelse deles ut kun til de som deltar på hele kurset.

Innlevering av besvarelse før kursstart
Det kreves aktiv deltakelse i gruppearbeid og i undervisningssituasjonen. En kartlegging – «hjemmelekse» må være innlevert før kursstart. Denne vil bli brukt i undervisning og gruppearbeid.
Utfyllende beskrivelse kommer.

 

Dagsskisse:

Tirsdag 22. september:
09.00 -11.30 Undervisning: Introduksjon til internkontroll og Plan, Do, Check Act
11.30 -12.30 Lunsj
12.30 -15.00 Undervisning: Kontekstanalyse og planlegging
15.00 -18.30 Gruppearbeid inkludert middag

Onsdag 23. september:
09.00 -11.30 Undervisning: Kontinuerlig forbedring
11.30 -12.15 Lunsj
12.15 -14.00 Undervisning: Gjennomføring av tiltak
14.00 -15.00 Undervisning og gruppediskusjon Hvordan få til lederforankring
15.00 Slutt

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.
 

Eventuelle spørsmål kan sendes til Norsk Arkivråd: postmottak@arkivrad.no