Internkontroll i dokumentasjonsforvaltning

– kurs i metoder og verktøy
 

Mer om kurset og påmeldingsmulighet kommer.

Kursholdere:
Geir Magnus Walderhaug – tidligere rådgiver, Universitetet i Oslo
Liv Heidi Siljebråten –  fagdirektør, Ledelsessekretariat- og dokumentasjonsforvaltningsseksjonen, Politidirektoratet