Kunstig intelligens (KI) i dokumentasjonsforvaltningen

- erfaringer fra prosjekter, potensiale, og risikovurdering
digital seminar i Zoom, onsdag 10. november, klokka 12.00 – 16.00

Logg inn til seminaret i Zoom er sendt alle påmeldte.
Har du ikke mottatt e-posten - sjekk søppelpost eller send din private (ikke virksomhetens) e-postadresse til postmottak@arkivrad.no så sender vi informasjonen på nytt.

Vi har fortsatt tro på at roboter/kunstig intelligens kan hjelpe oss med de store, eller litt ensformige oppgavene som også hører hjemme i dokumentasjonsforvaltningen. Derfor har vi satt sammen et digitalt seminar der vi trekker fram noen konkrete eksempler på hva man kan bruke kunstig intelligens til. Utdanningsdirektoratet lærer roboten å klassere saker, Arkivverket håndterer e-poster, og ikke minst – vi har spurt leverandørene av de største saksbehandlingssystemene hva de gjør på dette interessante området. Men selvfølgelig skal vi også innom risikofaktorer – hvem stoler du mest på; roboten eller mennesket?

Bli med på seminar i Zoom og la deg inspirere!

Hvordan gjøre robotene smartere?
- Bruk av maskinlæring til småskala-oppgaver
v/ Ola Langnes-Øyen, Utdanningsdirektoratet

KI-løsning for e-posthåndtering
- status på Arkivverkets pilotprosjektet med Simplifai
v/ Tor Anton Gaarder, Arkivverket

Vurdering av risiko ved bruk av kunstig intelligens
- KI – løsning eller risiko?
v/ representanter fra NAs seminarutvalg

Acos, Documaster, Geomatikk, Invo, Sikri og TietoEvry har alle takket ja, og får 20 minutter hver til å svare på disse spørsmålene:  
•    Hvilke løsninger/erfaringer dere har gjort på området – gjerne vise ett av disse
•    Områder der dere ser et potensiale
•    «Teknologi» - hvem dere bruker som leverandør/har alliert dere med
•    Kostnader/innsats fra kunden og gevinster
•    Utfordringer rundt sikkerhet. Vi ønsker at dere reflekterer rundt bruk av KI på
      saksområder der konsekvensene av feil er store, f.eks. feilpublisering av
      helseopplysninger på nett eller der KI nettopp kan bidra til å unngå slik
      feilpublisering/lignende feil gjort av mennesker

Velkommen!

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endring i programmet