MF vitenskapelig høyskole har ledig 100 % nyopprettet fast stilling som arkivleder.

Om stillingen
MF vitenskapelig høyskole har ledig 100 % nyopprettet fast stilling som arkivleder.
Vi søker en faglig engasjert arkivleder som er opptatt av god dokumentasjonsforvaltning og digitalisering. Vi skal modernisere arkivløsningen vår, og styrke planverk, rutiner og kompetanse på løsninger og bruk. Vi søker deg som vil lede dette arbeidet med fagansvar.
Public 360 brukes som journalsystem.
Arkivfunksjonen ved MF er plassert i stab under direktør.

Arbeidsoppgaver
•    Faglig ansvar for sakarkivet og den daglige driften
•    Systemansvar for MFs sak- og arkivsystem Public 360, herunder administrasjon av brukerrettigheter
      og tilgangsstyring
•    Sikre god implementering av sak- og arkivsystemet i hele organisasjonen
•    Faglig ansvar for dokumentasjonsforvaltningen i organisasjonen
•    Følge med på og ivareta krav til datautveksling og -uttrekk fra organisasjonens fagsystemer
•    Være aktiv deltaker i arbeidet med videre utvikling av organisasjonens
      dokumentasjonsforvaltningsprosesser
•    Utvikling og oppdatering av planverk, retningslinjer, systemer og rutiner i samsvar med lover og
      forskrifter
•    Opplæring, råd og veiledning i organisasjonen når det gjelder arkivfaglige spørsmål

Om deg
Vi søker en initiativrik, handlekraftig medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
•    Du har evne til å arbeide selvstendig, er kvalitetsbevisst og systematisk
•    Du er er serviceinnstilt, har godt humør og en positiv innstilling til dine medarbeidere
•    Du er målrettet, nøyaktig, selvstendig og effektiv
•    Du kan planlegge og lede utviklingsprosjekter og prosesser
•    Du er motivert for, og har evne til å tilegne deg nye arbeidsoppgaver og kunnskaper
•    Du er fleksibel med hensyn til arbeidsoppgaver
•    Du har god gjennomføringsevne og klarer å se sammenhengen mellom arkiv og andre prosesser
      i organisasjonen
Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifikasjoner
Vi søker etter deg som har:
•    Utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innenfor arkiv og dokumentbehandling, eventuelt
      bibliotekfag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse.
•    Systemforståelse og god kunnskap innen fullelektronisk arkiv (fortrinnsvis Public 360) og
      dokumenthåndtering God kjennskap til Noark5-standarden
•    God kjennskap til lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til offentlig saksbehandling og universitets-
      og høyskolesektoren Gode IKT-ferdigheter
•    God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har:
•    Erfaring med faglig arkivledelse
•    Erfaring med å yte brukerstøtte i elektroniske sak-/arkivløsninger
Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som vennlighet, nøyaktighet, lojalitet og serviceinnstilling.

Vi tilbyr
•    en spennende jobb ved en ambisiøs vitenskapelig høyskole
•    et godt arbeidsmiljø og en arbeidsplass i utvikling
•    gode faglige utviklingsmuligheter
•    lønn med utgangspunkt i statens satser for stillingskode 1434 (rådgiver), medlemskap i Statens
     Pensjonskasse og kollektive gruppeliv- og yrkesskadeforsikring med fri innmelding, fleksitid og
     gode velferdsordninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
•    Bibliotekleder Hanne Storm Ofteland, tlf. 22 59 05 22, e-post hanne.s.ofteland@mf.no
•    Direktør Beate Pettersen, tlf. 22 59 05 55, e-post beate.pettersen@mf.no

Søknad sendes via søknadsportalen jobbnorge.no innen 5. desember 2021.

Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale.

Om MF
MF vitenskapelig høyskole er en uavhengig vitenskapelig høyskole med rundt 1300 studenter og 138 ansatte.
MF har en lang forskningstradisjon og huser flere forskningsprosjekter med finansiering fra Norges forskningsråd
og EU. Institusjonen tilbyr en rekke studieprogrammer innenfor fagområdene teologi, religion og samfunn, både på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.
For mer informasjon om MF, følg lenken: https://www.mf.no

Jobbnorge-ID: 215476, Søknadsfrist: 5. desember 2021
https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/215476/arkivleder