Modernisering av arkivplan

Flyttes - sted og dato kommer

Innhold

•    Krav til arkivplan i lovverket
•    Kartlegge status for arkivplan i egen organisasjon
•    Hva en moderne arkivplan kan inneholde i egen organisasjon
•    Kort om forholdet mellom arkivplan og internkontroll og hvordan tilrettelegge
      for internkontroll fra starten av
•    Oppdateringsrutiner og tilpasning til egen virksomhets internkontrollregime

Mål

Deltakeren skal etter fullført kurs ha

kunnskaper om:
•    Hva er en moderne arkivplan?
•    Hvordan kan den bidra til å sikre god kvalitet i egen dokumentasjonsforvaltning?
•    Hvordan bør en arbeide med arkivplan i egen organisasjon?

kjennskap til
•    Fra arkivplan til internkontroll for arkiv – hvordan gå fra klassisk arkivplan til internkontroll for arkiv?

Metode

•    Hjemmeoppgave
•    Arbeidshefte
•    Forelesninger
•    Gruppearbeid

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset. Se dagsrytmen.

Kursinstruktører
- Geir Magnus Walderhaug, rådgiver, seksjon for forvaltning av elektronisk
   saksbehandling og dokumentasjon på Universitetet i Oslo
- Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør, informasjonsforvaltningsseksjonen i
   Finansdepartementet

Dagsrytme

Tirsdag 9. juni:
10.00 – 10.15 Velkommen. Presentasjon og læringsmål
10.15 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 18.00 Undervisning og gruppearbeid

Onsdag 10. juni:
09.00 – 11.30 Undervisning
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.45 Undervisning
14.45 – 15.30 Oppsummering

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.