Offentleglova i hverdagen - et digitalt kurs over to halve dager

- hvordan fylle kravene i din organisasjon

Et kurs om å følge offentlighetsprinsippet
Norsk Arkivråd tilbyr et kurs for ansatte i dokumentasjonsforvaltning og arkiv, og andre som arbeider med innsynssaker.

Dette er ikke et kurs som gjennomgår alle unntaksparagrafene i detalj, men det legges vekt på å forstå offentlighetsprinsippet slik det er nedfelt i loven og de ordninger som loven legger opp til for å saksbehandle innsynsforespørsler og klager.
Kurset tar også opp de arkivmessige sidene ved behandling av innsynssaker.

Emner som tas opp:

 • Om offentlighetsprinsippet – hovedpunkter i loven
 • Kort om andre innsynslover
 • Om forholdet mellom arkiv, journal og innsyn
 • Om unntaksparagrafene; taushetsplikt, merinnsyn, opplysningsunntak, dokumentunntak
 • Produksjon og publisering av offentlig journal
 • Saksbehandling og journalføring av innsynsforespørsler
 • Avgjørelsesmyndighet
 • Begrunnelse for unntaksavgjørelser
 • Klagebehandling
 • Nettpublisering av journal og dokumenter
 • Kvalitetssikring av innhold og saksbehandling
 • Statistikk og interne reglement

Arbeidsmåte:
Forelesning – undervisning av hele gruppen
Noe gruppearbeid i digitale rom

Forkunnskaper:
Ha noe kjennskap til offentlighetsprinsippet og ha lest loven før kurset.

Mål:
etter at dette kurset er gjennomført, skal deltakerne
•    ha kjennskap til innholdet i den nye offentlighetsloven med forskrift
•    ha kunnskap til å jobbe med rutiner for praktisering av loven i egen virksomhet

Vi sender kursbevis på e-post til de som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:
Brit Antonsen Nerland, spesialkonsulent, Oslo Byarkiv

Lise Storfjord, arkivleder, Forsvarets forskningsinstitutt

Ved gruppearbeid dag to bidrar også Geir Magnus Walderhaug, rådgiver, Universitetet i Oslo

Dagsrytme:
Tirsdag 25. mai
12.00 – 12.15 Velkommen. Presentasjon, praktisk informasjon og læringsmål
12.15 – 15.00 Undervisning

Torsdag 27. mai
12.00 – 12.15 Rask oppsummering og plan for dagen
12.15 – 15.00 Undervisning

Det blir lagt opp til jevnlige korte pauser siden dette er et digitalt kurs!
Under gruppearbeid er det en forutsetning at deltakerne har på kamera slik at interaksjonen innad i gruppen blir maksimal.

Kurssted:
Digitalt kurs med Zoom som verktøy.
Lenke og passord vil bli sendt deltakerne før kursdag.
 
Kursavgift:

kr. 2.500,-    for Norsk Arkivråds medlemmer
kr. 3.500,-    for ikke-medlemmer

Løpende påmelding.
 
Har du spørsmål -

kontakt Norsk Arkivråds sekretariat
postmottak@arkivrad.no
Ønsker du å bli kontaktet per telefon kan du sende en e-post med ditt telefon så tar vi kontakt med deg.

 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.