Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv

Høst 2020 i Oslo, datoer og påmeldingsskjema  kommer

Kurset gir deg oversikt over regelverk og veiledninger for arbeidet med periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkivmateriale, både i tradisjonelle Noark-systemer og fagsystemer.

Emner som tas opp på kurset:

  • Ulike periodiseringsprinsipper
  • Periodisering ved omorganisering (eksempel: kommunereform)
  • Periodisering i Noark- og fagsystemer
  • Prosessen med deponering/avlevering fra arkivskaper til arkivdepot
  • Hva et uttrekk er
  • Hva du som arkivskaper må tenke på når du skal deponere/avlevere
  • Testing av uttrekk og typiske feil/avvik
  • Mottak av uttrekk hos arkivdepot

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

Emilie Korsvold, arkivansvarlig i Norsk Helsenett

 

Dagsrytme 
Dag en
10:00 - 11:30  Undervisning
11:30 - 12:30  Lunsj
12:30 - 16:00  Undervisning

Dag to
09:00 - 11:30  Undervisning
11:30 - 12:30  Lunsj
12:30 - 15:30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.