Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv

Høst 2020 i Oslo, datoer og påmeldingsskjema  kommer

Kurset gir deg oversikt over regelverk og veiledninger for arbeidet med periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkivmateriale, både i tradisjonelle Noark-systemer og fagsystemer.

Emner som tas opp på kurset:

  • Ulike periodiseringsprinsipper
  • Periodisering ved omorganisering (eksempel: kommunereform)
  • Periodisering i Noark- og fagsystemer
  • Prosessen med deponering/avlevering fra arkivskaper til arkivdepot
  • Hva et uttrekk er
  • Hva du som arkivskaper må tenke på når du skal deponere/avlevere
  • Testing av uttrekk og typiske feil/avvik
  • Mottak av uttrekk hos arkivdepot

Målgruppe:
Kurset er ikke bare for systemadministratorer, men også for de som arbeider med drift av et daglig elektronisk arkiv.

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører:

Emilie Korsvold, arkivansvarlig i Norsk Helsenett

 

Dagsrytme 
Dag en
10:00 - 11:30  Undervisning
11:30 - 12:30  Lunsj
12:30 - 16:00  Undervisning

Dag to
09:00 - 11:30  Undervisning
11:30 - 12:30  Lunsj
12:30 - 15:30  Undervisning

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.