Prosesskartlegging for dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Flyttes

Kartlegging og analyse av prosesser kan brukes til veldig mye forskjellig. For oss som jobber med dokumentasjonsforvaltning og arkiv er det et godt utgangspunkt enten vi skal identifisere hva virksomheten må dokumentere, lage nytt funksjonsbasert klassifikasjonssystem, få en ny robotkollega, effektivisere egne rutiner eller delta i andres prosjekter. I dette kurset lærer du om hvordan man kartlegger prosesser og hva kartlagte prosesser kan brukes til.

Mål for kurset
Etter fullført kurs skal deltakerne ha bedre forutsetning for å kartlegge og analysere prosesser som utgangspunkt for utviklings- og forbedringsarbeid innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv i egen virksomhet.

Emner som tas opp i kurset
-    Introduksjon til prosesskartlegging og -analyse
-    Tegning/modellering av prosesser
-    Prosesskartlegging knyttet til virksomhetens funksjoner
-    Prosesskartlegging innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv
-    Prosessanalyse for å identifisere dokumentasjonskrav
-    Prosessanalyse for å utarbeide funksjonsbasert klassifikasjonssystem og bevarings- og kassasjonsbestemmelser
-    Prosessanalyse for å effektivisere og automatisere prosesser innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv

Målgruppe
Kurset passer for deg som jobber med utviklingsoppgaver eller forbedring/effektivisering av prosesser innen dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Kurset passer også for deg som bare er nysgjerrig på prosesskartlegging og -analyse, og har lyst til å finne ut hva dette handler om.

Vi utsteder kursbevis til de som har deltatt på hele kurset.

Kursinstruktører
Lise Storfjord, arkivleder i Forsvarets forskningsinstitutt
Emilie Korsvold, arkivansvarlig i Norsk Helsenett SF

Dagsrytme
Tirsdag 5. mai:
10:00-11:30 Undervisning
11:30-12:30 Lunsj
12:30-16:00 Undervisning og oppgaveløsning

Onsdag 6. mai:
9:00-11:30   Undervisning og oppgaveløsning
11:30-12:30 Lunsj
12:30-15:00 Undervisning og oppgaveløsning
 

Norsk Arkivråd tar forbehold om endringer i programmet.