St. Olavs hospital søker Arkivleder

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no.

ARKIVLEDER

Sakarkivet ved St. Olavs hospital er en seksjon ved Dokumentasjonssenteret i divisjon St. Olavs Driftsservice. St. Olavs Driftsservice leverer støttetjenester til sykehuset og andre helseinstitusjoner, og har som mål å være best på alle tjenester som støtter under sykehusets kjernevirksomhet. Dokumentasjonssenteret er 1 av 11 avdelinger i St. Olavs Driftsservice og består av 3 seksjoner: Sakarkiv, Pasientjournalarkiv og Felles skrive -og oppfølgingstjeneste. Avdelingen har ansvar for arkivtjeneste og håndtering av all informasjon knyttet til dokumentforvaltning ved St. Olavs hospital.

Som arkivleder ved St. Olavs hospital får du en viktig rolle i organisasjonen og i videreutviklingen av  arkivfaget. Vi er i ferd med å innføre Elements som nytt sak- og arkivsystem og ønsker oss en arkivleder som kan ta en aktiv rolle i innføring og videre drift. Dette innebærer bla. rådgivning og tilrettelegging for opplæring i hele organisasjonen. Du får ansvar for arkivfaget ved St. Olavs hospital og blir en viktig bidragsyter til at sykehuset følger lovverk knyttet til sak/arkiv. Du får personalansvar for tre årsverk, rapporterer til avdelingssjef ved Dokumentasjonssenteret og inngår i avdelingens lederteam. I tillegg til å jobbe med hele organisasjonen vil du inngå i både regionale og nasjonale nettverk.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt fungerende arbeidsmiljø og med et kvalitetssystem som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015.

Relevant utdanning og erfaring vil sammen med personlige egenskaper bli tillagt vekt i utvelgelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Totalansvar for personal, økonomi og utvikling av seksjonen
 • Lede seksjonens virksomhet innen arkivfag og arbeide etter St. Olavs driftsservice sitt kvalitetssystem og systematiske forbedringsarbeid
 • Legge til rette for et godt arbeidsmiljø, med aktiv innflytelse fra medarbeidere og tillitsvalgte i planleggings- og beslutningsprosesser.
 • Systemansvar for elektronisk sak- og arkivsystem
 • Kompetanseutvikling og rådgivning til St. Olavs hospital
 • Vedlikehold og videreutvikling av arkivplan

Kompetanse

 • Utdanning på høyskole eller universitetsnivå (arkiv faglig retning), men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Erfaring fra store organisasjoner og gjerne i en lederrolle
 • Gode IKT-kunnskaper og svært god kjennskap til elektronisk sak- og arkivsystem
 • Kunnskap om lov- og regelverk for arkiv, inkludert Norsk arkivstandard Noark 5
 • Kunnskap om arkivplan samt kjennskap til kvalitetssystem og sertifisering
 • Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert og evne og engasjere
 • Er tydelig og har evne til å ta avgjørelser
 • Teamorientert, samlende og lyttende
 • Pedagogiske evner
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst

For ytterligere informasjon og for å søke på stillingen, se www.headvisor.no. Du kan også kontakte vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Alle henvendelser før søknadsfristen behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 30.11.2019