Landsstyret

Landsstyret er Norsk Arkivråds høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret består av leder, nestleder, leder for kursustvalget, leder for seminarutvalget, oppfølgingsansvarlig for regionene, to oppfølgingsansvarlige for synlighet og internasjonalt arbeid, og redaktøren av Arkivråd.

Arbeidsmåte
Landsstyret møtes 6-7 ganger i året, og det veksler mellom en- og to dagers møter. Landsstyremedlemmene bidrar også mellom møtene, for eksempel i ad hoc-grupper og med å følge opp tiltak i handlingsplanen. Landsstyret behandler alle saker som er av prinsipiell betydning for organisasjonen, og som krever vedtak.

Landsstyret nedsetter utvalg, komiteer og lignende etter behov.

Anja Jergel Vestvold

Leder
Sopra Steria

Liv Heidi Siljebråten

Nestleder
Politidirektoratet

Jorunn Bødtker

Seminaransvarlig
Finansdepartementet
Send e-post

Agnieszka Dylewska

Kursansvarlig
Norconsult AS
Send e-post

Silje Bjørnsrud

Oppfølgingsansvarlig
Meteorologisk institutt
Send e-post

Ole-Alexander Reinfjell

Oppfølgingsansvarlig
Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND)
Vekt: 
0