Vil du være med å utvikle vår arkivtjeneste i jobben som systemadministrator og arkivar? IT og digital samhandling, Melhus kommune

 

Melhus kommune har nå en ledig fast stilling som konsulent/rådgiver, stillingsnivå etter kvalifikasjoner, i fagmiljøet for arkiv og dokumentasjonsstyring. Stillingen er organisatorisk underlagt Kommunikasjon og dokumentasjonsstyring i enhet for IT og digital samhandling. I kommunikasjon og dokumentasjonsstyring er vi 10 medarbeidere som dekker blant annet arbeidsområdene arkiv og dokumenthåndtering, kommunikasjon, politisk sekretariat og innbyggerhenvendelser. Tjenesten for arkiv og dokumentasjonsstyring ivaretar driften og lovpålagte oppgaver i henhold til gjeldende lover, regler og retningslinjer for dokumentasjonsforvaltning i det offentlige.

Vi ønsker en fremtidsrettet arkivtjeneste hvor vi legger vekt på kontinuerlig forbedring og løsninger som sikrer god kvalitet på dokumentasjonen vår, og som samtidig er med på å bidra til å effektivisere våre arbeidsprosesser og bedre våre tjenester.
 

I denne stillingen søker vi deg som har både god arkivfaglig og teknisk forståelse til å jobbe med å drive systemadministrasjon av vårt saks- og arkivsystem ESA og daglig arkivtjeneste. Vi ser etter en medarbeider som kan se nye tekniske og faglige muligheter. Videre ønsker vi deg som bidra til å videreutvikle kommunens saks- og arkivsystem, bedre arbeidsprosesser sammen med de stadig endrede krav til dokumenthåndtering og -forvaltning. 

Se hele utlysningen