Kommende aktiviteter:

Medlemsmøte i Trondheim 14. desember

Dato: 
Torsdag 14. desember

TEMA: Innspill til arkivlovutvalget

Program: Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget. Se mer informasjon her. I den forbindelsen vil det avholdes et medlemsmøte i region Midt-Norge.

Tid: Torsdag 14. desember, kl. 13:30 – 16:30
Sted: Domstoladministrasjonen, Dronningens gate 2, 7011 Trondheim

Pris: Gratis.

Bindende påmelding innen 12. desember.

Velkommen!

Medlemsmøte i Bergen, 15. desember

Dato: 
Fredag 15. desember

TEMA: Innspill til arkivlovutvalget

Program: Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget. Se mer informasjon her. I den forbindelsen vil det avholdes et medlemsmøte i region Vest. Møtet ledes av styreleder Marianne Høyiklev Tengs. Det vil serveres enkel lunsj.

Tid: Fredag 15. desember, kl. 10:00 - 13:00   
Sted: Fylkesmannen i Hordaland, Statens hus, Kaigaten 9, 5015 Bergen.

Pris: Gratis, inkludert enkel servering

Bindende påmelding innen 13. desember.

Velkommen!

Medlemsmøte i Kristiansand 4. januar 2018

Dato: 
Torsdag 04. januar

TEMA: Innspill til arkivlovutvalget, Informasjonssikkerhet i arkivet & Digitalisering av offentlig sektor – gevinster

Program: Regjeringen har nedsatt et lovutvalg til å revidere arkivloven. Norsk Arkivråd ønsker nå å komme med innspill til dette utvalget. Se mer informasjon her. I den forbindelsen vil det avholdes et medlemsmøte i region Sør.
I tillegg skal det bli snakket om informasjonssikkerhet i arkivet og gevinster av digitalisering av offentlig sektor. Det vil bli servert en enkel lunsj m/kaffe og te.

Program:

 1. Informasjonssikkerhet i arkivet
 • Ny personvernforordning fra EU (GDPR) trår i kraft 25.05.2018
 • Hva er nytt/ endret i forhold til dagens lovgivning relatert til arkiv
 • Verdenserklæringen for arkiv
 • Yrkesetiske retningslinjer for arkivarer
 1. Digitalisering av offentlig sektor – gevinster
 • SvarUt / SvarINN
 • Altinn
 • Digital postkasse til innbygger (DPI)
 • eInnsyn / innsynsløsninger
 • eSkjema
 • m.m.
 1. Arkivlovutvalget
 • Norsk Aarkivråd ønsker innspill fra sine medlemmer

Tid: Torsdag 4. januar, kl. 10:00-14:30
Sted: Fylkeshuset i Kristiansand, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand

Pris: Gratis, inkludert lunsj

Bindende påmelding innen 31. desember.

Velkommen!

Sider