Kommende aktiviteter:

Arkivteoretisk kollokvium

Dato: 
Onsdag 10. oktober til Onsdag 07. november

Arkivteoretisk kollokvium – Archives in Liquid

10. oktober, 24. oktober og 7. november

NA Region øst og OsloMet inviterer igjen til et kollokvium, den grundige samtalen. Formatet er tekster som ligger til grunn for å nærme seg temaet. Det forutsettes at alle deltakerne har lest tekstene. Kollokvien begynner med en kort innledning og deretter slippes diskusjonen løs.

Den nederlandske arkivarforening (KVAN) publiserte i fjor en artikkelsamling som årbok på sine nettsider. Her introduseres emner til viktige diskusjoner:
        “Our conviction is that paradigms and concepts that formed the basis of
         recordkeeping in the analogue world have lost their central place.
         Attempts to create a new paradigm or a new overall concept on
         archives in the digital information society have not yet been
         convincing.This reflects our liquid times, which the archival
         profession is also going through.”
Vi tar utgangspunkt i noen av artiklene og inviterer til diskusjon.
(Koordinatorer: Geir Walderhaug, Anneli Sundquist og Leiv Bjelland.)

Onsdag 10. oktober
Geert-Jan van Bussel: The Theoretical Framework for the ‘Archive-As-Is’. An Organization Oriented View on Archives.
Part I. Setting the Stage: Enterprise Information Management and Archival Theories
Part II. An Exploration of the ‘Archive-As-Is’ Framework

Onsdag 24. oktober
Fiorella Foscarini and Juan Ilerbaig: Intertextuality in the Archives
Geoffrey Yeo: Information, records, and the philosophy of speech acts

Onsdag 07. november
Oppsummering og diskusjon om hva dette kan bety for praksis i dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Klarer vi å endre vår praksis og hva ønsker vi å oppnå?

Tekstene finnes I “Liquid Archives Times” og kan lastes ned på:
https://oapen.org/search?identifier=641001
Det forutsettes at alle deltakerne har lest tekstene.

Målgruppe: alle som interesserer seg for teori om dokumentasjonsforvaltning, arkivdanning eller arkivet.
Praktisk: Kollokvien starter med servering av pizza og litt kaffe. Derfor er det viktig med påmelding. Ingen deltakeravgift.
Tid: kl 17.00 – 19.30    Sted: OsloMet, Pilestredet 48
   (– bygget stenges før dette begynner så det vil bli tilsendt info om adgang til påmeldte)

Påmelding innen 05.10.2018.

Velkommen!

Sider