Redaksjonsutvalget

Utvalget består av redaktør for Arkivråd, som også er fast medlem i styret, og fire redaksjonsmedlemmer. To av medlemmene er vara og møter i styret hvis ansvarlig for utvalget har forfall.

Redaksjonen er ansvarlige for at artiklene i medlemstidsskriftet holder høy faglig kvalitet og for at tidsskriftet blir gitt ut i henhold til utgivelsesplan.

De tillitsvalgte i redaksjonen:
Anita Haugen Lie, redaktør og medlem av styret
Siri Mæhlum, medlem, 1. vara
Bjørn Finnes, medlem, 2. vara
Åsa Garshol Welle, medlem

Vekt: 
0