Om NAs kurs- og seminararbeid

Kurs

Kursene har en egen læreplan der undervisningen er satt opp time for time. Flere av kursene settes opp over flere år, og lærerplanen oppdateres etter hvert som kursene endres og utvikles. Kursene er lagt opp slik at deltakerne skal tilegne seg ny kompetanse, og få ideer til hvordan de kan løse konkrete oppgaver på sin arbeidsplass. Det legges opp til aktiv deltakelse. På de fleste kurs inngår gruppearbeid som læringsform. På de fleste kurs settes grensen for antall deltakere ved 45. Kursdeltakere som har deltatt på hele kurset får tildelt kursbevis.
Avbestillingsregler kurs

Seminar

Seminarene har forskjellig tema hvert år, og er ikke som kursene lagt opp til å gi ”fasit” på spørsmål. Seminarene skal være en arena for erfaringsutveksling, og presentasjon av aktuelle/nye arkivfaglige temaer. Seminarene har flere deltakere, vanligvis 100-200. På noen seminar inviterer vi utstillere. På de fleste seminarene settes det av tid til ”summegrupper” der deltakerne kan utveksle erfaringer.
Avbestillingsregler seminarer

 

KURSUTVALGET

Kursutvalget har det løpende ansvaret for kursaktivitetene i Norsk Arkivråd. Kursutvalget i Norsk Arkivråd består av fire tillitsvalgte. Sekretariatet deltar også i kursutvalgets arbeid. Utvalget arbeider med utvikling av nye og eksisterende kurs.

Kursutvalget arbeider også kontinuerlig med å rekruttere nye kursinstruktører. Hvert år arrangeres et eget lærerseminar der Norsk Arkivråds lærerstab og kursutvalget samles for å få faglig påfyll.

 

SEMINARUTVALGET

Seminarutvalget har ansvaret for planlegging og koordinering av Norsk Arkivråds seminarer.

 

Har du forslag eller innspill til kurs og/eller seminar er du hjertelig velkommen til å sende oss disse til postmottak (@) arkivrad.no

Vekt: 
0