Debattinnlegg, innspill og samarbeid

Innspill til ny arkivforskrift
Vi ble invitert til innspillsmøte om ny forskrift. Møtet ble holdt hos Arkivverket i februar 2024. Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten deltok som NAs representanter. Vi følger lov- og forskriftsarbeidet tett og kom godt forberedt og hadde flere innspill i møtet. Det var en god dialog og vi fikk anledning til i ettertid å komme med skriftlige kommentarer.

Innspill til ny digitaliseringsstrategi
Vi har sendt innspill til nye nasjonal digitaliseringsstrategi. NA har forventninger til at ny strategi skal sikte seg inn mot å styrke tillitten til forvaltningen og til digitale løsninger. Det krever en strategi som tar tak i overordnede utfordringer og samtidig sikre at den nødvendige graden av detaljer er tatt med i løsningene når det gjelder data, informasjon og dokumentasjon. Dette må skje med nødvendig grad av sikkerhet.

Kontroll på hvilke data en har, og hvilke opplysninger disse inneholder er en forutsetning for effektiv bruk av mye av teknologien som omtales som kunstig intelligens. Disse sammenhengene blir omtalt , men vi ser dessverre få spor av en dypere forståelse av dette i tiltak som iverksettes. Det er heller en manglende anerkjennelse av størrelsen på utfordringene og fraværende prioritering.

Vi trekker i vårt innspill fram tre hovedområder vi mener inngår i de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover.
- Digitalisering krever finansiering og løsninger på tvers av tradisjonell departementsstruktur
- Digitale løsninger som bygger tillit
- Et lovverk som er tilpasset digitalisering

NA ved styreleder Anja Vestvold ble i slutten av juni bedt om å kommentere forslaget om endring i offentlighetsloven i et innlegg i Aftenposten
Innlegget er publisert bak betalingsmur, men abonnenter kan lese saken her.
28.06.2023

Åpent brev til kultur- og likestillingsministeren
Fem år etter at Arkivlovutvalget leverte sin utredning NOU 2019:9 har kultur- og likestillingsministeren 16. september svart til Stortinget at hun ikke synes arkivloven er utdatert. Dette avslører en oppsiktsvekkende mangel på kompetanse som både er skremmende og får en til å lure på om ansvaret i det hele tatt bør ligge til Kultur- og likestillingsdepartementet. NAs styrelder Anja Vestvold har derfor skrevet et åpnet brev til ministeren, som er publisert på Digi.no i dag, der ministeren også har kommet med tilsvar.
12.10.2022

Høring om handlingsplan 5 Open Government Partnership, NA deltar i interessentforum
Norsk Arkivråd deltar i interessentforum for regjeringens arbeid med Open Government Partnership (OGP), som er ledet av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Gjennomsiktighet og åpenhet i forvaltningens saker avhenger av god dokumentasjonsforvaltning og er dermed en vesentlig del av Norsk Arkivråds arbeid.
05.07.2022

Digitaliseringsrundskrivet.
Den mest interessante nyheten, lest med Norsk Arkivråds briller, er kapittel «1.3 Bygg inn arkiveringsfunksjoner».
06.01.2022

Fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring – en fremtidsanalyse
Analysen er en 60års gave fra NAs landsstyre til medlemmene. Her kan du lese hele analysen, Rambølls introduksjon til rapporten, og hvordan den kan brukes videre.
08.12.2021

Kommer det egentlig en ny arkivlov? Vi har vært i kontakt med Kulturdepartementet.
28.04.2021

To gode råd til alle ledere, uavhengig av sektor
av Vilde Ronge,
17. juli 2020
Innlegget er en kommentar til to kommentarer av Anita Krohn Traaseth, Til ledere som går fra privat til offentlig og Til ledere som går fra offentlig til privat, som stod i Aftenposten hhv 6. juni og 9. juli 2020.

NA mener Arkivverket treffer blink på samfunnsoppdraget
NAs kommentar i Dagbladet 21.09.2018 der vi kommenterer Gunnar Urtegaards kritikk av Arkivverket.
Etter vår mening må endringsreisen i Arkivverket fortsette til tross for at det medfører både smerte og utfordringer. Arkivverket må opparbeide ny kompetanse i tråd med et oppdrag som stadig blir bredere.

Kommentaren er kuttet på grunn av tilpassning til spalteplass i Dagbladet - hele NAs kommentar kan du les her
 
I vår nyhetssak om kommentarer finner du og så Gunnar Urtegaards kronikk og Riksarkivarens tilsvar

Byrådens tabbe er vår felles utfordring - på vg.no 18.09. og i papirutgaven 19.09.2018
Norsk Arkivråd og Arkivforbundets felles arkivfaglige kommentar til debatten

Som forventet at digital informasjon om innbyggerne råtner på rot - NAs kommentar på digi.no 13.09.2018
Kommentaren i pdf

NA utfordrer IT-bransjen i kronikk på digi.no 16.08.2017
Arkiveringen i offentlig sektor er overmoden for innovasjon og vi mener Noark har blitt en hvilepute for leverandørene.

Ondets rot i arkivet
NAs innlegg i Klassekampen 7.06.2017 der Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning kommenteres.

Arkivverket må omorganiseres
Norsk Arkivråds leder Marianne Høiklev Tengs hadde et innlegg om omorganiseringen av Arkivverket på trykk i Klassekampen 1.12.2015

Er det din e-post? Eller jobbens?
Er det riktig at alt det som ligger i e-posten vår er vårt eget, eller burde det være jobbens? Norsk Arkivråd mener det er grunn til bekymring for denne litt nonchalante måten de fleste virksomheter lar sine ansatte håndtere e-post på. Det har vi skrevet et debattinnlegg om. Innlegget ble publisert på aftenposten.no 19. mars 2014.

Arkivmeldingen - en kioskvelter?
Norsk Arkivråd har sammen med KS og Fagforbundet skrevet debattinnlegg om Arkivmeldingen.
Innlegget ble sendt til Aftenposten og Bergens Tidende, men er dessverre ikke kommet på trykk.
Innlegget er skrevet i november 2012.

Ja til digitalt førstevalg, hilsen arkivaren!
Norsk Arkivråd støtter regjeringens målsetting om å fulldigitalisere offentlig sektor, men vi har noen kommentarer til to av punktene i programmet. NAs nestleder Geir Håvard Ellingseter har skrevet en 
kronikk om dette i Computerworld. 6.6.2012.

Lysbakken er ikke alene
NAs leder Vilde Ronge har skrevet debattinnlegg om journalføring av SMS. Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende 7. mars 2012.

SMS må arkiveres
Kulturdepartementet har sendt på høring utkast til to endringer i arkivforskriften. I utkastet foreslår de at arkivverdige sms-er skal unntas fra journalføringsplikten og at de fleste innsynskrav heller ikke skal journalføres, men kun arkiveres.
Norsk Arkivråd har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv som tar for seg mulige konsekvenser av Kulturdepartementes forslag til endring av arkivforskriften.

Hvem skal ha ansvar for arkivdanningsfeltet?
Norsk Arkivråd etterlyser en nasjonalt ansvarlig instans for arkivdanningsfeltet.
Det har vi skrevetleserinnlegg om i Bergens Tidende 04. oktober 2010.

Vekt: 
0