Kurs og seminarer

Norsk Arkivråds kurs

Kursene har en egen læreplan der undervisningen er satt opp time for time. Flere av kursene settes opp over flere år, og lærerplanen oppdateres etter hvert som kursene endres og utvikles. Kursene er lagt opp slik at deltakerne skal tilegne seg ny kompetanse, og få ideer til hvordan de kan løse konkrete oppgaver på sin arbeidsplass. På de fleste kurs settes grensen for antall deltakere ved 45. Det legges opp til aktiv deltakelse både på kurs og seminar. På de fleste kurs inngår gruppearbeid som læringsform. Kursdeltakere som har deltatt på hele kurset får tildelt kursbevis.

Kurs og seminarer

Norsk Arkivråds kurs

Kursene har en egen læreplan der undervisningen er satt opp time for time. Flere av kursene settes opp over flere år, og lærerplanen oppdateres etter hvert som kursene endres og utvikles. Kursene er lagt opp slik at deltakerne skal tilegne seg ny kompetanse, og få ideer til hvordan de kan løse konkrete oppgaver på sin arbeidsplass. På de fleste kurs settes grensen for antall deltakere ved 45. Det legges opp til aktiv deltakelse både på kurs og seminar. På de fleste kurs inngår gruppearbeid som læringsform. Kursdeltakere som har deltatt på hele kurset får tildelt kursbevis.