Kurs- og seminarplan

Norsk Arkivråd avlyser på grunn av risikoen for coronasmitte alle kurs som skulle ha vært holdt før sommeren og i høst.

Vi beklager dette, og tar sikte på å komme tilbake med alternative former for høstseminaret og enkelte kurs. Først ute er kurset "Offentleglova i hverdagen" som holdes digitalt over to halve dager, 24. og 26. august.

Seminarer 2020:

Kurs 2020:

(24. august til 26. august i Zoom. Et digitalt kurs over to halve dager)