Kurs- og seminarplan

Nye kurs på planen i år er Prosesskartlegging for dokumentasjonsforvaltning og arkiv og
Modernisering av arkivplan

I tillegg vil flere kurs vil komme til og informasjon om disse sendes alle medlemmer og mottakere av vårt informasjonsbrev.
Alle kursdatoer er dessverre ikke helt avklart. Planen oppdateres fortløpende!

Årets første arrangement er seminaret "Får vi lov?" 22. og 23. april.
På programmet står blant annet
-NOU 2019: 9 - veien videre.  -Journalføingsplikten - hva med orden i eget hus?.  -Bruk av skyløsninger -  alle vil ha Teams, skypløsninger og sharepoint. Hva gjør du? – kontroll og egne behov.  -Digitalisering av papirarkiver og maskinlæring.
-En utfordring til leverandørene: Hvis journalføring og Noark forsvinner – hvilken fremtid har det tradisjonelle sak-/arkivsystemet.
Les mer

Seminarer 2020:

(22. april til 23. april i Oslo)
(13. oktober til 14. oktober i Oslo)