Kurs- og seminarplan

Norsk Arkivråd avlyser på grunn av risikoen for coronasmitte alle kurs som skulle ha vært holdt før sommeren.

Vi beklager dette, og tar sikte på å komme tilbake med nye datoer for kursene fra august/september.

Seminarer 2020:

( i - avlyst)
(13. oktober til 14. oktober i Oslo)

Kurs 2020: