Kurs- og seminarplan

Kursplan for 2020 blir publisert i desember / januar.
I tillegg vil det sendes invitasjoner gjennom vårt informasjonsbrev.

Seminarer 2019:

Kurs 2019:

(25. april i Oslo)
(24. september til 25. september i Oslo)
(18. september til 19. september i Oslo)
(26. april i Oslo)
(05. november til 06. november i Oslo)
(12. februar til 13. februar i Oslo)
(10. september til 11. september i Oslo)
(19. november til 20. november i Oslo)
(14. november i Oslo)