Generalforsamling

Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial.
 

Generalforsamling 2020 utsettes 
Etter å ha vurdert råd innhentet fra Frivillighet Norge og vår revisor har landsstyret vedtatt at generalforsamling og valg utsettes til høsten, eller så fort det er mulig. Vi følger med på føringene fra myndighetene og kommer tilbake med mer informasjon og nye frister for innsending av forslag til saker så fort ny dato er bestemt.

Møtepaprier til Norsk Arkivråds Generalforsamling 23. april 2020, tentativ dato

Vi gjør oppmerksom på at møtepapirene ikke vil bli printet ut, men at hver enkelt må sørge for dette selv eller bruke digitale versjoner!

Møtepaprier til Norsk Arkivråds Generalforsamling 8. april 2019

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 21. mars 2018

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2017:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2016:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2015:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2014:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2013:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2012:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2011

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2010