Generalforsamling

Generalforsamlingen er høyeste myndighet for Norsk Arkivråd. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av første tertial.

Norsk Arkivråds Generalforsamling, 22.-23. april 2021

Generalforsamling blir også i år gjennomført digitalt. Generalforsamlingen starter med et digitalt møte i Zoom der landsstyret presenterer møtepapirene og det åpnes for spørsmål. Møtetid er torsdag 22. april kl. 17.00-19.00.

Avstemming foregår digitalt via skjema etter møtet. Avstemmingen er åpen til 23. april kl. 12.00. Lenke til avstemmingsskjema sendes alle påmeldte når avstemmingen starter.  

Generalforsamlingen vil kun behandle saker som er strengt nødvendige. Eventuelle andre saker som krever mer detaljert behandling vil tas opp på et senere tidspunkt. Styret ber om forståelse for dette i denne spesielle situasjonen.

Alle medlemmer kan komme med forslag til saker til behandling på generalforsamlingen. Forslag til saker som skal behandles sendes til postmottak@arkivrad.no
Forslag må være landsstyret i hende innen 25. mars.

Møtepapirer til generalforsamling 2021

Det er en stemme per medlemskap. Virksomheter med A-medlemskap kan derfor kun melde på en person som stemmer på vegne av virksomheten.
Før du starter påmeldingen bør du finne frem ditt eller din virksomhets medlemsnummer. Eventuelle spørsmål sendes til postmottak@arkivrad.no

Frist for påmelding var 20. april kl. 12.00

 

Møtepapirer til generalforsamling 29. oktober 2020

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds Generalforsamling 8. april 2019

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 21. mars 2018

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2017:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2016:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2015:

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2014:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2013:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2012:

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2011

 

Møtepapirer til Norsk Arkivråds generalforsamling 2010

Vekt: 
0