Foredrag fra fag- og medlemsmøter

2024

Faglig påfyll til lunsj. Torsdag 20. juni
Erfaringer fra arbeid med opplæring
.
Faglig nettverksutvalg  – Jan Fredrik Eidem, Kenneth Stigen Fureli og Mone Sveia

2023

Forum for arkiv og dokumentasjon, OsloMet og Norsk Arkivråd 24.01.
Archival appraisal in the digital era: cultivating a new professional agenda
ved Geoffrey Yeo, honorary researcher in archives and records management at University College London (UCL)

Høringsmøte om Ytringsfrihetskommisjonens utredning, 11.01.
Dokumentasjonsforvaltningen mellom barken og veden…?

ved Geir Magnus Walderhaug, kursutvalget Norsk Arkivråd

2021

Hva kan vi bruke bevaringsvurderinger til i digitale arkiv?
- digitalt foredrag, i regi av region Øst og region Midt-Norge
2021.10.28 Bevaringsvurdering - dokumentasjonskrav
av Martin Bould, Arkivverket

Digitalt medlemsmøte i region Vest, på Zoom 05.05.2021
TEMA: Digitalisering – erfaringsdeling og diskusjon
Digitalisering av henvendelser angående pasientjournaler via HelseNorge.no
Av arkivleder Rolf-Ole Frantzen ved Finnmarkssykehuset HF

Spill motiverer til økt læring!
Av Nina Farahi og Eirik Pedersen, Sikri

SIARD i bruk i Arkivverket
Av Ane Hovdan, seniorrådgiver i Arkivverket

2020

Digitalt medlemsmøte i regi av region Vest, på Zoom 17.11.2020
TEMA: Dokumentasjonsforvaltning i en krisesituasjon
             – erfaringsdeling og diskusjon

Dokumentasjon i en krisetid
Kåseri av Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd
Erfaringsdeling - dokumentforvaltning i ei krise
v/ Ove Sund, Fylkesmennenes fellesadministrasjon
Dokumentasjon i krisetid
v/ Sigrun S. Tengsdal, Norges Handelshøyskole

2019

Workshop i Tromsø 5.12.2019 - Heistale
TEMA: Workshop i heistaler for arkivansatte
Innledning v/ Inger Lise Næss, kommunikasjonsrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet

Frokostmøte i Oslo 7.11.2019 - NOU om ny Forvaltningslov
TEMA: Ny forvaltningslov – nytt, men det samme? - hvilke konsekvenser får dette for dokumentasjonsforvaltning?
Innledning v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Medlemsmøte i Tromsø 21.10.2019- Arkivlovutvalgets NOU
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt
Innledning til diskusjon v/ Bjørn Finnes, dokumentasjonssenteret i Nordland fylkeskommune

Medlemsmøte i Oslo 8.10.2019, i samarbeid med OsloMet
TEMA: «Arkivlovutvalget II» Er samfunnsdokumentasjon det samme som dokumentasjonsforvaltning?
Hva vil utvalget med begrepet samfunnsdokumentasjon?
v/ Herbjørn Andresen, førsteamanuensis Oslomet -ABI
Gir loven verktøy for å utføre dokumentasjonsforvaltning?
v/ Anja Jergel Vestvold, styreleder Norsk Arkivråd
Det foreslås en dokumentasjonsplikt, er dette tilstrekkelig for nye teknologier om 10-20 år?
v/ Martin Bould, Chief Consultant CIBER Experis

Medlemsmøte i Stavanger 14.06.2019
TEMA: Skal vi ikke journalføre lenger? - vi diskuterer utkast til ny arkivlov
Innledning v/ regionsutvalget i region Vest og Tor Ingve Johannessen, leder IKA Rogaland

Medlemsmøte i Trondheim 11.06.2019
Tema: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt

Forholdet mellom GDPR og arkiv
v/ Helene Wiig Trones, personvernombud i Domstoladministrasjonen

Medlemsmøte i Bergen 7.06.2019
TEMA : Skal vi ikke journalføre lenger? - Arkivlovutvalgets NOU
Innledning v/ regionsutvalget i region Vest
Kommentarer til Arkivlovutvalgets NOU 2019: 9
v/ Anita Haugen Lie, rådgiver i IKA Hordaland

Medlemsmøte i Oslo 5.06.2019
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt

Innledning v/ Anna Malmø-Lund, sekretær for Arkivlovutvalget og seniorrådgiver i Arkivverket
Kommentarer v/ Emilie Korsvold, arkivansvarlig i Norsk Helsenett
Kommentarer v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd region Øst

Medlemsmøte i Bodø 5.06.2019
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! – nå begynner høringsarbeidet vårt
Innledning v/ regionsutvalget i region Nord og Patric Emilsson, oppfølgingsansvarlig for regionene i Norsk Arkivråds landsstyre

Medlemsmøte i Lillesand 4.06.2019
TEMA: Arkivlovutvalget har levert! - nå begynner høringsarbeidet vårt
Innledning v/ regionsutvalget i Norsk Arkivråd region Sør og styreleder i Norsk Arkivråd Anja Jergel Vestvold
Kommentarer v/ Turid Holen, arkivsjef i IKAVA
 

2018

Frokostmøte i Oslo 4.12.2018
TEMA: «Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet» - rapporten til arkivlovutvalget

Kartlegging av oppgave- og ansvarsfordelingen på arkivfeltet - innspill til arkivlovutvalget
v/Lars-Erik Hansen (PhD) fra Institutt for arkiv-, bibliotek-, og informasjonsfag ved OsloMet
Arkivorganisering, kommentar
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Fagmøte i Oslo 1.11.2018

TEMA: Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning
Presentasjon v/ André Neergaard, Norges-Bank & Camilla Helene Fari, Direktoratet for e-helse

Medlemsmøte i Kristiansand 10.09.2018
TEMA 1: Arkivarens hodebry

TEMA 2: Gjennomgang av arkivforskriftene og status for arkivlovutvalget
Presentasjon v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd / Universitetet i Oslo

Medlemsmøte i Tromsø, 13.06.2018
TEMA 1: Nye arkivforskrifter – hva nå?

v/ Marthe Rosenvinge Ervik, Arkivverket
TEMA 2: GDPR og innsyn
Presentasjon v/ Ingvild Stock-Jørgensen, jurist og informasjonssikkerhetsrådgiver ved UiT, Norges arktiske universitet

Frokostmøte i Oslo 4.05.2018
TEMA: Nye arkivforskrifter - hva nå?
Reviderte arkivforskrifter
v/ Øivind Kruse, Arkivverket
Reviderte Arkivforskrifter, kommentarer
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Frokostmøte i Oslo 6.03.2018
TEMA: IKT-sikkerhet - nytt utvalg skal vurdere lovendringer
Hvordan skal arkivaren tenke sikkerhet i et endrende teknologisk landskap?
v/Thomas Sødring, førsteamanuensis, Oslo - Met
IKT-sikkerhet for arkivarer
v/Kristine Synnøve Brorson, senior Consulting Manager, Sopra Steria
IKT-sikkerhet, norsk lovgivning i støpeskjeen
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Medlemsmøte i Kristiansand 4.01.2018
TEMA: Informasjonssikkerhet i arkivet

Presentasjon v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd
TEMA: Digitalisering av offentlig sektor - gevinster
Presentasjon v/Christer Birkeland, Norsk Arkivråd
TEMA: Innspill til arkivlovutvalget
Presentasjon v/ Marianne Høyiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd

 

2017
Medlemsmøte i Bergen 15.12.2017
TEMA: Innspill til arkivlovutvalget

Presentasjon v/ Marianne Høyiklev Tengs, styreleder i Norsk Arkivråd

Frokostmøte i Trondheim 17.11.2017
TEMA: Ny personopplysningslov fra 25. mai 2018 – hvordan unngå å bli lovbryter.
Presentasjon v/ Ole-Bjørn Nordland, rådgiver i Rådmannens fagstab Trondheim kommune

Medlemsmøte i Bodø 16. november
TEMA: Digital forsendelse og digital omstilling
Presentasjon v/ Lill Heidi Steen fra UiT Norges arktiske universitet.

Frokostmøte i Oslo 26.09.2017
TEMA: Høring utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.

Ny personopplysningslov – norsk implementering av EUs personvernforordning
v/ Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd
Ny personopplysningslov på høring
v/ Herbjørn Andresen, førsteamanuensis HiOA

Frokostmøte i Oslo 10.05.2017
TEMA: Hva er egentlig dokumentasjonsforvaltning?
Sluttrapport - Foranalyse for dokumentasjonsforvaltning og arkiv
v/Joachim Fugleberg, rådgiver i Arkivverket
Hva prøver vi å løse?
v/ Pia Virmalainen Jøsendal, seniorrådgiver i DIFI

Frokostmøte i Oslo 5.04.2017
TEMA: Går det for fort i svingene med nok en arkivfaglig høring?
(høring om nytt utkast til Riksarkivarens forskrift)

Presentasjon - v/Geir Walderhaug, Jorunn Bødtker og Liv Heidi Siljebråten. Norsk Arkivråd

 

2016

Møte i Lillesand 6.12., Trondheim 12.12, og Bergen 13.12.2016
TEMA: 1) Arkivforskriften er ute på høring - Norsk Arkivråd presenterer de største og viktigste endringene som er foreslått og gir konkrete tips til hvordan man leverer et høringssvar.
2) Verdenserklæringen om arkiver (Universal Declaration on Archives) - hva betyr denne for oss som jobber i arkiv/dokumentforvaltning?

Presentasjon
- v/Anja Jergel Vestvold, André Neergaard, Marianne Høiklev Tengs og Ingvild Korsnes Daasvand, Norsk Arkivråd

Møte i Lillesand 6.12. 216
Arkivfraglige krav for interkommunale selskaper
v/Grete Gavelstad, Arkivsjef i Kristiansand kommune

Medlemsmøte i Oslo 6.12.2016 - region Øst
TEMA: Hvor går arkivtjenesten i offentlig forvaltning?

Ny arkivforskrift på høring
v/Liv Heidi Siljebråten, Jorunn Bødtker og Geir Magnus Walderhaug - Norsk Arkivråd

Medlemsmøte i Bodø 10.11.2016 - region Nord
TEMA 1: Tilsyn

Arkivverket skal gjennom veiledning og tilsyn sikre bedring av arkivholdet i offentlig sektor og har utarbeidet strategi for dette arbeidet. Erfaringer fra tilsynsvirksomhet.
v/Kjetil Reithaug, Statsarkivar i Kristiansand
TEMA 2: Erfaringer fra tre fusjoner – sett fra et arkivfaglig ståsted
Erfaringer fra tre fusjoner 2009-2016
v/Anita Dahlberg, seksjonssjef UiT Norges arktiske universitet

Medlemsmøte i Trondheim 16.11.2016 - region Midt-Norge
Tema: Arkivene ut av arkivet og behovet for en dokumentasjonspliktbestemmelse i forvaltningsloven.
Dokumentasjonspliktbestemmelser i forvaltningsloven - også kjent som steiniskoaproblemet - uinteressant og irriterende
v/Martin Bould, sjefskonsulent og praksisleder i Ciber, og fast tilsatt førstelektor ved arkiv- og samlingsforvaltningsstudiet på NTNU

Frokostmøte i Oslo 30.08.2016 - region Øst
Tema: Tema: Forvaltningsloven - "virker, virker ikke, virker, virker ikke...."

Forvaltningsloven i støpeskjeen
v/seniorrådgiver Siv Myrvold og rådgiver Anette Ødelien, Justis og beredskapsdepartementet
Forvaltningsloven – Elementer som bør diskuteres (?)
v/Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd Region Øst
Dokumentasjonspliktbestemmelser i forvaltningsloven – også kjent som steiniskoaprolemet – uinteressant og irriterende
v/Martin Bould, sjefskonsulent og praksisleder i Ciber, og førstelektor (eng.) ved arkiv- og samlingsforvaltningsstudiet på NTNU

Frokostmøte i Oslo 08.06.2016 - region Øst
Tema: Hva skal vi gjøre for å arkivere internettsidene våre?

Creating an enduring web -Web archiving in theory and practice
Adrian Brown, Director of the Parliamentary Archives, Houses of Parliament United Kingdom

Medlemsmøte i Tromsø 07.06.2016 - region Nord
Tema: Effektivisering av saksprosesser

Forbedringsprosessene – UiT Respekt for folk og kontinuerlig forbedring
v/Svein Are Tjeldnes, seniorrådgiver, UiT

Medlemsmøte i Bergen 24.05.2016 - region Vest
Tema: Sikker digital post i praksis - hva skjer?

Arkivet - fra papirstøtte til informasjonsforvaltning
v/Rune Kjørlaug, Difi
Status og planer for KS SvarUt/SvarInn
v/Per Ellingsen fra Bergen kommune / Seksjon IKT Konsern

Medlemsmøte i Arendal 25.05.2016 - region Sør.
Tema: Sammenslåing av arkivtjenester

Er du rede til å stå for dine handlinger?
Om lover og retningslinjer vi må forholde oss til når to arkivtjenester skal slås sammen
v/statsarkivar Kjetil Reithaug. Statsarkivet i Kristiansand
3 = 1 kommunereformen i praksis - utfordringer og oppdagelser
v/sekretariatsleder Mette Wiik, Sandefjord kommune
Sammenslåing av fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder
v/arkivleder Øyvind Bjørndal

 

2015

Medlemsmøte i Kristiansand 15.12.2015 - region Sør
Tema: Tilsyn
Erfaringer fra tilsynsbesøk
Grete Gavelstad, arkivsjef i Kristiansand kommune og medlem av regionsutvalget i Norsk Arkivråd region Sør

Frokostmøte i Oslo 3.12.2015 - region Øst
Tema: Ny personvernforordning fra EU, hva betyr det for personvernreglene i Norge?

Ny personvernforordning fra EU, hva betyr det for personvernreglene i Norge?
v/Herbjørn Andresen, førsteamanuensis, HiOA Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

Kveldsmøte i Oslo 10.09.2015 - region Øst
Tema: Slippfest for norsk versjon av NS-ISO 30300 "Informasjon og dokumentasjon - Ledelsessystemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi.

Hvorfor er en norsk versjon av standarden en milepæl?
v/Martin Bould, leder av Standard Norges komité SN/K177
Hva er de viktigste bidragene med en norsk oversettelse?
v/Geir Magnus Walderhaug, regionstyret NA region Øst

Møte i Oslo 20.05.2015 - region Øst
Tema: Forvaltningspraksis som rettsgrunnlag. Hvem "eier" retten?
Foredrag av professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, (Juridisk fakultet UiB)

Møte i Bergen 17.04.2015 - region Vest
Tema: Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Kort presentasjon av Norsk Arkivråd og arkivarens rolle ved omorganiseringer
v/Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet,
og leder av Norsk Arkivråd
Kommunereforma: Innhald, ambisjonar og status
v/Ole Bakkebø, fagdirektør Fylkesmannen i Hordaland
Kommunereformen – konsekvenser for arkivene. Hva skjer?
v/Peder Vedde, arkivleder Fylkesmannen i Hordaland,
og medlem av Norsk Arkivråds Region Vest

Møte i Oslo 11.03.2015 - region Øst
Tema: ISO/TR 18128 «Risk assessment for Records processes and systems»

Introduktion til records risk management med baggrund i ISO/TR 18128:2014
v/Tine Weirsøe, MBA, Scandinavian Information Audit

Tema: SAMDOK - Nye metoder for fangst av e-post?
Dokumentfangst fra e-post. Rapport fra SAMDOKs arbeidsgruppe
v/Vilde Ronge, underdirektør, leder av seksjon for bevaring og kassasjon i Riksarkivet
E-postfangst - kommentarer til rapport fra arbeidsgruppe i SAMDOK
v/Jorunn Bødtker, avdelingsdirektør, leder av dokumentasjons- og IT-seksjonen i Finansdepartementet

Kveldsmøte i Oslo 26.02.2015 - region Øst
Tema: ”Hvordan få arkivmessig kontroll på fagsystemene?”
Ola Langnes-Øyen (Utdanningsdirektoratet) og Martin Bould (Evry)
presenterer sitt opplegg for å få oversikt, kategorisere og ta arkivmessig styring over fagsystemene i Utdanningsdirektoratet

 

2014

Møte i Tromsø 12.06.2014  og Bodø 20.11.2014 - region Nord
Tema: Kvalitetssikring av arkivene
Kvalitetssikring av arkivsystemene – Kort om ROS analysen
v/Anita Dahlberg, arkivleder ved UiT Norges arktiske universitet

Møte 30. september 2014 - region Vest
TEMA: Digital kommunikasjon - løsninger og utfordringer

Viktige dokumenter - digital kommunikasjon
v/Peder Vedde, fylkesmannen i Hordaland
SvarUt v/Per Ellingsen, Bergen kommune

Møte 25. september 2014 - region Øst
TEMA: "Gjenstand for saksbehandling..."
Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon. v/Trine Nesland
Trine Neslands bacheloroppgave «Gjenstand for saksbehandling og verdi som dokumentasjon – analyse av journalføringskriteriene i arkivforskriften»

Møte 17. juni 2014 - region Øst
TEMA: Ny standard - hvordan organisere dokumentasjonsforvaltning?

Introduction. v/Carlota Bustelo, den internasjonale ISO komiteen
Innledning om hvordan dette kan brukes i Norge v/Martin Bould, Ciber AS
Kort om kommentar om arbeidet med standarisering på norsk. v/Håvard Hjulstad, Standard Norge

20. mai 2014 - region Øst
TEMA: Noark 5 - hvor står vi, hvor går vi?

Jean-Philippe Caquet, Trondheim kommune:
Del I – Prosess mot digitalisering av byggesaksarkiv
Del II – NOARK 5 sett fra Trondheim kommune
Del III – Veien videre med NOARK 5

Christian Lundvang, NXC:
Hva kan Documaster DOTS gjøre for deg

Møte 27. mars 2014 - region Midt-Norge
TEMA: Digital forsendelse i praksis
Hvordan fungerer SvarUt og hva er utfordringene?
Hvilke krav stilles til offentlig forvaltning når det gjelder skriftlig korrespondanse med innbygger?
Sikker digital posttjeneste, Difi
E-forvaltning - anno 2014, Trondheim kommune
SvarUt - offentlig digital post, Trondheim kommune

Møte 7. februar 2014 - region Vest
TEMA: Målekriterier og sjekklister for arkivdanning
Målekriterier og sjekklister for arkivdanning
v/Peder Vedde, av NAs arbeidsgruppe

 

2013

Møte 13. desember 2013 - region Midt-Norge
TEMA: ”Grunnkurs" i Noark 5 - Hvordan gjenspeiles standarden i daglig bruk?
NOARK 5 for dummies (1)
NOARK 5 for dummies (2)
v/Thomas Sødring, HiOA og Jean-Philippe Caquet, Trondheim byarkiv

26. september 2013 - region Øst
TEMA: Tillit til elektroniske dokumenter?
InterPares Trust, L. Duranti, foredrag fra medlemsmøtet 26.09.13,
Digital Diplomaticks, L. Duranti, foredrag holdt på HiOA 26.09.13.

12. september 2013 - region Øst
TEMA. Nye medier - nye arbeidsformer
Sosiale medier - hvordan fungerer de og på hvilke premisser?
v/Kari Steen-Johnsen, Institutt for samfunnsforskning
Noen kommentarer

 

2012

Møte 3. oktober 2012 - region Midt-Norge, og 20. november 2012 - region Øst
Tema: Bevaring- og kassasjonsbestemmelser - Nytt regelverk på høring
Hva er bakgrunnen for høringen? Hva inneholder forslaget om nye bestemmelser? Vektlegging ved høringssvar?
v/Jorunn Bødtker,Finansdepartementet, Dokumentasjons- og IKT-seksjonen
Høringsdokumentene finnes på:
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentlig-forvaltning/Hoeringer

Møte 5. juni 2012 - region Vest
TEMA: Har du planlagt for fremtiden, eller har du skandaler i baklommen?
Fremtidsrettett bevaring og kassasjon
v/Trude F. Tveit

29. februar 2012 - region Øst
Tema: "Standarder - hva skal vi bruke dem til?"
Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til?
v/prosjektleder Bjørnhild Sæterøy, Standard Norge
Hvilken standard angår oss i arkivdanningen?
v/Geir Magnus Walderhaug, leder for Norsk Arkivråd Region Øst

2. februar 2012 - region Midt-Norge
Tema: Noark 5. kravspesifikasjoner og praktisk bruk
Hvordan er det lurt å tenke når vi skal utarbeide en kravspesifikasjon?
v/Jean-Philippe Andrè Caquet, rådgiver Trondheim byarkiv
Hvordan fungerer Noark5 i hverdagen?
v/Bjørn Tore Fasmer, rådgiver Skipsregisterene

 

ARTIKLER

Arkivteoretisk kollokvium 29. april 21. mari og 11. juni 2014
Down under: Records continuum-tradisjonen
Tirsdag 29. april
Scott, P. (1966). The Record Group Concept: A Case for Abandonment, American Archivist Vol. 29, no. 4, 493-504
McKemmish S (1994) Are records ever actual? I: McKemmish S, Piggott M (red.) The records continuum: Ian Maclean and the Australian, Archives first fifty years. Australian Archives, Canberra,
tilgjengelig på http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/smcktrc.html  
Onsdag 21. mai
Upward, F.: Structuring the Records Continuum - Part One: Postcustodial principles and properties, Archives and Manuscripts, 24 (2) 1996, tilgjengelig på
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/fupp1.html
Upward, F.: Structuring the Records Continuum, Part Two: Structuration Theory and Recordkeeping, Archives and Manuscripts, 25 (1) 1997, tilgjengelig på
http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/fupp2.html
Onsdag 11. juni
Hurley, C. (2005). Parallel Provenance (If these are your records, where are your stories?). Archives and Manuscripts, 33(1), 110-145.
Cook, T. (2000). Beyond the Screen: The Records Continuum and Archival Cultural Heritage.
Tilgjengelig på http://www.mybestdocs.com/cook-t-beyondthescreen-000818.htm

Arkivteoretisk kollokvium 19. og 26. september og 10. oktober 2013 - region Øst
"Diplomatics" - gammel teori for ditigale tider
Torsdag 19. september
InterPARES, Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, 1: 1,3006-3012
Diplomatics, Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition, 1:1,1593-1601
The impact of digital technology on archival science, Archival Science 1: 39-55, 2001
Torsdag 26. september
Luciana Duranti, (2010),"Concepts and principles for the management of electronic records, or records management theory is archival diplomatics", Records Management Journal, Vol. 20 Iss: 1 pp. 78 – 95
Torsdag 10. oktober
Luciana Duranti (1998): Kap. 1,2 og 5 i “Diplomatics – New uses for an old science”, The scarecrow press, Lanhan and London

Arkivteoretisk kollokvium 24. april og 5. juni 2013 - region Øst
TEMA: "Den postmoderne utfordringen"
Onsdag 24. april
Trusting Records in a Postmodern World, Heather MacNeil (Archivaria 51: 36-47, 2001)
Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection, Eric Ketelaar (Archival Science 2: 221-238, 2002.)
Postmodernistic Archival Science – Rethinking the Methodology of a Science, Berndt Fredriksson (Archival Science 3: 1–20, 2004)
Onsdag 5. juni
Archival science and postmodernism: new formulations for old concepts, Terry Cook (Archival Science 1: 3-24, 2001)
Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms, Terry Cook (Archival Science – to be published)

Vekt: 
0