Seminarutvalget

Utvalget består av ansvarlig for seminarer, som også er fast medlem i styret, og fire medlemmer. To av medlemmene er vara og møter i styret hvis ansvarlig for utvalget har forfall.

Seminarutvalget er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre 2 årlige seminar; Generalforsamlingsseminar og Høstseminaret.

De tillitsvalgte i seminarutvalget:
Ola Langnes-Øyen, ansvarlig og medlem av styret
Berit Johnsen, medlem, 1. vara
Ingeborg Svenseid, medlem, 2. vara
Synnøve Standal, medlem
Charlotte Miranda West, medlem

Vekt: 
0