Kompetanseutvalget

Utvalget består av ansvarlig for kompetanse og kurs, som også er fast medlem i styret, og fire medlemmer. To av medlemmene er vara og møter i styret hvis ansvarlig for utvalget har forfall.

Kompetanseutvalget har ansvar for aktiviteter knyttet til utvikling og gjennomføring av kurs samt rekruttering og opplæring av kursledere.

De tillitsvalgte i kompetanseutvalget:
Sara C. Blom, ansvarlig og medlem av styret
André Neergaard, medlem, 1. vara
Geir Magnus Walderhaug, medlem, 2. vara
Lise Storfjord, Oslo Byarkiv, medlem

Vekt: 
0