Utvalg for faglig nettverk

Utvalget består av ansvarlig for faglig nettverk, som også er fast medlem i styret, og fire medlemmer. To av medlemmene er vara og møter i styret hvis ansvarlig for utvalget har forfall.

Uvalg for faglig nettverk er ansvarlig for at det gjennomføres forskjellige type faglige aktiviteter gjennom året og på forskjellige steder i landet.

De tillitsvalgte i utvalget:
Mone Sveia, ansvarlig og medlem av styret
Kenneth Stigen Fureli, medlem
Jane Pettersen, medlem
Jan Fredrik Eidem, medlem

Vekt: 
0