Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut to ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.
Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Vekt: 
0

Arkivråd 1/2023

s.   4 Er arkiv relevant for FNs bærekraftsmål?
         av Inga Bolstad, riksarkivar

s.   8 Grønne, digitale arkiver – et paradoks?
        av Josefine Jane Hansen, digital arkivar i Vestfoldmuseene IKS

s.  16 Kunstig intelligens – «is like a race car for our minds»
         av Anita Haugen Lie, rådgiver ved Universitetsmuseet i Bergen og redaktør i Arkivråd

s. 22 Tid for digitale AI-løsninger
         av Daniel Kohn, Chief Commercial Officer i Simplifai

s. 25 I sandkassen med Tolletatens helhetlige informasjonsforvaltning
         av André Neergaard, assisterende direktør i Tolletaten og Filip Hansen, informasjonsarkitekt i Tolletaten

s. 30 Sjøfartsdirektoratet har deltatt i Arkivverkets regulatoriske sandkasse
         av Siri Hjelsvold, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet og Helge Thime-Iversen, seksjonssjef i
         Sjøfartsdirektoratet

s. 32 Mer offentlighet – mindre jobb
         av Mona Støve, seniorrådgiver, Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon brukerkontakt og arkiv

s. 35 Dokumentasjonsfangst – Innsynskravenes opplysningseffekt, konsekvenser og lærdom
         av Louise Halstvedt, rådgiver i Utenriksdepartementet

s. 39 Endring i offentlighetsloven på høring
         av redaksjonen

s. 40 Intervju med Norsk Presseforbund
         gjennomført per telefon mellom Bjørn Finnes i NA og Kristine Foss i NP

s. 42 Skeiv i Nordland
         av Ida Merethe Jensen, fagleder for formidling ved Arkiv i Nordland

s. 46 Felles klassifikasjon for kommunesektorenv
         av Stephanie Løvenskiold, redaktør for Nasjonal tjenestekatalog, Kommuneregisteret og
         KF Delegeringsreglement, KF

Arkivråd 2/2022

s.  4 Kjære kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
        åpent brev fra Anja Vestvold, styreleder i Norsk Arkivråd

s.  6 Digital arkivdemens?
        Av Rune Kjørlaug, verksemdsarkitekt og medlem av Arkivlovutvalget

s.  9 Digitalisering krever nytt tankesett om arkivering
        av Trond Kråkenes, seniorrådgiver i DFØ og prosjektleder «Kartlegge arkiv- og dokumentasjonsfunksjonen i
        staten».

s. 12 Hvordan er håndteringen av dokumentasjon og arkiv i fellesløsninger for stat og kommune – og bør det
         endres?

         av Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS

s. 18 Flere virksomheter i samme løsning – erfaring med flerselskapsløsning i Oslo kommune
         av Hege Kenny, spesialkonsulent Oslo Byarkiv

s. 24 Arkivverkets veiledere, bindeledd mellom regulering og praksis
         av Herbjørn Andresen, professor ved OsloMet

s. 28 Bevaringsutvalgets arbeid
         Utvalgsleder Maria Astrup Hjort intervjuet av Anita Haugen Lie, redaktør Norsk Arkivråd

s. 31 Årets arkiv 2022!
         av NA

s. 32 Med sikte på 1000 år – bevaring av digitalt arkivmateriale i et årtusen
         av Kristine Ildron, basert på henens bacheloroppgave ferdigstilt sommeren 2022

s. 38 Arbeid med arkivplan for Bamble kommune
         av Anne Marie Eliassen, virksomhetsleder for digitalisering og dokumentforvaltning i Bamble kommune

s. 42 Bruk av datasjø og eInnsyn i Stavanger kommune
         av Eva Kari Hildre Paulsen, Innovasjonsrådgiver ved Stavanger Byarkiv

s. 46 Orden i eget hus ved Bergen byarkiv
         av Trine Mykkeltvedt, Prosjektleder hos Ansattservice, Bergen kommune

s. 52 Flyter det i Microsoft 365?
         av Wenche Auli Bergmo, arkivleder i Lånekassen

s. 55 Aksess – nytt tidsskrift for arkiv og dokumentasjonsforvaltning
         av NA

s. 56 Reisebrev fra ICA-konferansen i Roma
         av Janny Sjåholm, rådgiver ved Interkommunalt arkiv i Hordaland

Arkivråd 1/2022

Vi har dessverre fått melding fra vårt trykkeri om at det er en trykkefeil i 30-40 eksemplarer i utgaven Arkivråd 1/2022 som akkurat er sendt ut.

Det er sendt ut melding om dette til alle medlemmer. Skulle det gjelde utgaven du har mottatt og du ønsker en ny utgave tilsendt - send en melding til vårt postmottak der du oppgir ditt eller virksomhetens navn, og gjerne medlemsnummeret     postmottak@arkivrad.no

s.  4 Fremtidsanalysen – slik bruker vi den i Lillestrøm kommune
        Synnøve Standal, eksjonssjef, Dokumentasjonssenteret Lillestrøm kommune

s.  7 Endringer i kompetansebehov. Erfaringer fra Bergen byarkiv
        Jan Tore Helle, byarkivar, Bergen byarkiv
    
s. 10 FoU-prosjekt «Kvalitetssikring av digitisering i Digitalarkivet»
         Ottar A.B. Anderson, leiar Fylkessenter for digitisering av kulturarven (SEDAK) ved Interkommunalt arkiv for
         Møre og Romsdal
     
s. 22 En smak på arbeidslivet 22
         Intervju med Jakob Frantzvåg Karlsmoen, Martin Wighus Holtmon og Mikael Falkenberg Krog

s. 24 Reflection: New Professionals Programme
         Nicola Laurent, ICA’s New Professional Programme Coordinator and President of the Australian Society of
         Archivists

s. 26 ICA’s New Professionals Programme
         Janny Sjåholm, rådgiver hos Interkommunalt arkiv i Hordaland

s. 30 Reflections on Mentoring
         email interview with Margaret Crockett, Consultant Archivist and Records Manager

s. 32 Kan offentlig sektor bruke samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger?
         Siri Eriksen, seniorrådgiver i Nasjonalt ressurssenter for deling og bruk av data

Arkivråd 2/2021

S. 4 Gratulerer med dagen!
en faglig bursdagshilsen fra Steffen Sutorius - Digitaliseringsdirektoratet

S. 6 For i bakvendtland, der kan alt gå an
av Vilde Ronge, avdelingsdirektør dokumentasjonsforvaltning i Norsk Helsenett

S. 9 Gratulerer med dagen, Norsk Arkivråd
en faglig bursdagshilsen fra Arkivverket avdeling Forvaltning

S. 10 Brukervennlighet i sak- og arkivsystemer, gjenfinning og søk
av Jorunn Bødtker, medlem av landsstyret i Norsk Arkivråd

S. 14 Fremtidens digitale arkiv
- uten arkiv og uten arkivar?

av Arild Haraldsen

S. 17 Innebygget arkiv i NAV
- pilotering på foreldrepenger i samarbeid med Arkivverket

av Linn Momrak og Håkon Jendal, NAV

S. 21 We wish you a Happy Birthday and send greetings from Iceland
en faglig bursdagshilsen fra Valey Jökulsdóttir - Félag um skjalastjórn, Icelandic Records Management Association - IRMA

S. 22 Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i fremtiden - et drømmescenario
redaksjonens spørsmål, og svarene fra studenter, forelesere og fagfolk i dokumentforvaltning, informasjonsstyring og arkiv

   s. 24 Herbjørn Andresen, professor ved OsloMet
   s. 25 Anbjørg Lohn, masterstudent ved Arkiv- og dokumentasjonsforvaltning på NTNU
   s. 26 Baheerathy Kumarendiran, studen ved Arkivvitenskap ved OsloMet
   s. 27 Janny Sjåholm, student ved Arkivvitenskap ved OsloMet
   s. 28 Camilla Wallén Stene, student ved Arkiv- og samlingsforvaltning på NTNU til våren 2021
   s. 29 Anneli Sundqvist, førsteamanuensis ved OsloMet
   s. 30 Lillian Røstad, divisjonsdirektør Business Consulting, Sopra Steria     
   s. 30 Trine Hjørund, mellomleder, statlig barnevern. Leder i Bufdir
   s. 31 Marit Ursin, divisjonsdirektør felles tjenestesenter, Norsk helsenett (NHN)
   s. 31 Økonomi og administrasjonsleder ved en videregående skole
   s. 32 Synnøve Standal, seksjonssjef, Dokumentasjonssenteret, Digitaliseringsavdelingen, Lillestrøm kommune
   s. 33 Heidi Skillingstad, seniorrådgiver, statlig barnevern. Saksbehandler i Bufdir
   s. 33 Rektor ved en videregående skole
   s. 34 Kristine Synnøve Brorson, leder for Informasjonspilotene og Head of Information Management i Sopra
           Steria
   s. 35 Rune Lothe, daglig leder av IKA Hordaland
   s. 36 Fredrikstad byarkiv ved teamleder Kari-Amelie Fiva, systemansvarlig Guro Stenvoll Johannessen og
            fagansvarlig for historiske arkiver Berit Christina Sæbø
   s. 37 Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør for Arkiv og forvaltning, Vestfold arkivet
   s. 38 Stiftelsen Asta, arkivfaglig programvare- og konsulenthus

S. 40 Utrekksmetoder for en forvaltning i endring
av Anna Malmø-Lund og Ane Hovdan, Arkivverket

S. 46 Norsk Arkivråd 60 år - en digital bursdagsfeiring
av Anita Haugen Lie, redaksjonsmedlem i Norsk Arkivråd

S. 48 Fremtidens dokumentasjonsforvaltning og informasjonsstyring - en fremtidanalyse
av Hege Hellvik og Peder Stampe, Rambøll

Arkivråd 1/2021

Feil i trykket utgave av Arkivråd 1/201. I artikkelen "Innebygd dokumentasjon for Helseanalyseplattformen" fra Norsk Helsenett ble dessverre bildene av to av forfatterne, Marte Mathilde Bay og Maja Louise Jelling Elmgren, forvekslet. Dette er rettet opp i nettutgaven.
Vi beklager!

s.   4  Skolesekk med innebygd arkiv
         
Av Frode Jan Fjørtoft, IT-sjef, Kulturtanken

s.   8  Innebygd dokumentasjon for Helseanalyseplattformen
           Av Jacob Sonne, seksjonsleder, Marte Mathilde Bay, rådgiver og Maja Louise Jelling Elmgren, rådgiver i
           Norsk Helsenett

s. 12  Fredrikstad byarkiv fikk innovasjonsprisen i Fredrikstad kommune for 2020
          — Møt vår digitale medarbeider
           Av Ingerid Gjølstad, byarkivar
 

s. 14  Et arkivfaglig perspektiv på dokumentasjonsforvaltning i Microsoft 365
           Av Samina Khan, seniorrådgiver/fagkoordinator, Dokumentsenteret, Utlendingsdirektoratet UDI

s. 18  Kursutvalgets arbeid
           Av kursutvalget i Norsk Arkivråd ved Brit Antonsen Nerland

s. 24  Ti topp 3-lister fra verden
           — siste reisebrev fra Presidenten

           Av Vilde Ronge 

Arkivråd 2/2020

s.   4  Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i krisetider
          Redaksjonen

s.   6  Depoter i krisetid
           Susann Svendsen, Stiftelsen Asta og redaksjonsmedlem i Arkivåd

s. 12  Den kommunale arkivtjenesten i krisetider
           Solveig Aas og Unn Gøril Langseth, Experis Ciber AS

s. 16  Dokumentasjonsforvaltning i en krisesituasjon
          - medlemsmøte 17.11. med erfaringsdeling og diskusjon om beredskap

           Norsk Arkivråds region Vest og redaksjonen

s. 19  Pandemi og åpenhet
           Elin Floberghagen og Kristine Foss, Norsk Presseforbund

s. 22  ISO-standardene i utredningen om ny arkivlov
           Sara C. Blom, Norsk Helsenett og Cathrine Brøymer, Barne- og familiedepartementet

s. 31  Riksarkivarens uttalelse
           Vår faste spalte

Arkivråd 1/2020

s.  4 Hva gjør vi med TEAMS?
       Tore Haugen, Gard Gulseth Berge og Lars-Martin Kristensen, Skien kommune

s.  6 Hva er innebygd arkivering?
        Intervju med Cathrin Blitzner Møller, Arkivverket. Av redaksjonen

s. 10 Endringer i arkivutdanningene ved OsloMet
          Leiv Bjelland og Anneli Sundquist (programkoordinatorer for arkivutdanningene ved OsloMet)

s. 16 Arkivverket oppfordrer forvaltningen til å digitalisere sine papirarkiver
          Stian Norli, Arkivverket.

s. 22 Løftet arkivpolitikk opp på ICA-konferansen
          Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet.

s. 28 Roboter i arkivet
          Ann-Helen M. Finnesand, seksjonsleder Stavanger byarkiv, Maria Aano Reme, Stavanger byarkiv og Alexander Olafsrud, rådgiver i Stavanger kommune

s. 31 Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 3/2019

s. 3   Leder
         Agnieszka Dylewska, leder av kursutvalget i Norsk Arkivråd

S. 4   Er forslaget til ny arkivlov likevel en bevaringslov?
         Anne Mette Dørum, KS

S. 8  Forholdet mellom GDPR og arkiv
         Helene Wiig Trones, personvernombud i Domstoladministrasjonen

s. 12  Slik lykkes du med programvarerobot i egen organisasjon
          Vincent Aardalsbakke, Head of Intelligent Automation i Evry

s. 16  Elektroniske uttrekk - er det egentlig så vanskelig?
          Susann Svendsen, arkivkonsulent i Stiftelsen Asta

s. 24  Eget arkiv eller outsourcing - sammen er vi mindre alene
          Vilde Ronge, avdelingsdirektør, og Marianne Høiklev Tengs, seksjonsleder, Norsk Helsenett SF

s. 30  Åpen og gjennomsiktig vedlikehold av spesifikasjon for Noark 5 Tjenestegrensesnitt
          Petter Reinholdtsen

s. 34  Funksjonsbasert klassifikasjonssystem med bevaring og kassasjon i Oslo kommune
          Siri Mæhlum, seksjonsleder i Oslo byarkiv og redaksjonsmedlem i Norsk Arkivråd

s. 38  NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
          VÅRT HØRINGSSVAR

Arkivråd 2/2019

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

S. 4   NOU 2019: 9 – noen temaer som er verdt å diskutere videre
         Herbjørn Andresen, førsteamanuensis i arkivvitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

S. 13  Internkontroll og dokumentasjonsstrategi
           – hvordan endres dokumentasjonsforvaltningen?
           Kristine Synnøve Brorson, fagdirektør dokumentasjonsforvaltning, Sopra Steria

s. 18  Arkivplan og internkontroll med strategisk blikk
          Anita Haugen Lie, Interkommunalt arkiv i Hordaland / Norsk Arkivråd

s. 22  Om forvaltningens fellesløsninger, arkivordning og proveniensprinsippet
          Martin Bould,sjefskonsulent og praksisleder i Experis Ciber,o g førstelektor II, i 20% stilling, arkiv og
          samlingsforvaltning ved Institutt for lærerutdanning på NTNU

s. 36  Ha det bra til journalførings- og arkivplikten og velkommen til dokumentasjonsplikten
          Emilie Korsvold, arkivansvarlig, Norsk Helsenett SF

s. 40  En lykkelig skilsmisse?
          Kristine Foss, rådgiver, Norsk Presseforbund

s. 42  Med en robot på laget – Bruk av RPA på arkivtjenester i Utdanningsdirektoratet
          Elizabeth Linder, seniorrådgiver og systemforvalter for RPA, Utdanningsdirektoratet

s. 46  Nytt fra regionene!
          Patric Emilsson, oppfølgingsansvarlig for regionene, Norsk Arkivråd

s. 47  Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 1/2019

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   NOU 2019: 9
         - Gjeldende arkivlov og NAs innspill til utvalget
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
   
s 6    - En lov som er forberedt på framtida?
          Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
          Alle figurer, Emilie Korsvold

s. 16   - Problmstilling: Slipper jeg å arkivere posten nå?
           Emilie Korsvold, Arkivansvarlig i Norsk Helesnett
          
s. 17  Standardisering og automatisering av arbeidsprosesser på tvers av
          virksomheter
        - Torill Østrem Tørlen, avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet
         (BFD) og Håkon Johnsen, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet
         (OED)

s. 20 GDPR og innsyn
        - Tema på medlemsmøte i Region Nord 13.06.2018
         Anita Dahlberg, leder Region Nord/seksjonssjef Seksjon for
         dokumentasjonsforvaltning, UiT og Ingvild Stock-Jørgensen,
         jurist og sikkerhetsrådgiver, UiT

s. 24 AIIM 2019
        Anja Jergel Vestvold og Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 32 Virksomhetsarkitektur og tverrfaglig samarbeid om arkiv
        Anna Malmø-Lund, Tor Anton Gaarder, Torkel Rønold Bråthen, Øivind Kruse og
        Øivind Langeland. Forfatterne jobber i Arkivverket med arkiv,
        dokumentasjonsforvaltning og virksomhetsarkitektur.

s. 35 Nye tider trenger bestandig kunnskap
         - Arkivstudier ved OsloMet og NTNU
         Arkivstudiet ved OsloMet - storbyuniversitetet
         Herbjørn Andresen (Førsteamanuensis) og Anneli Sundqvist
         (Førsteamanuensis)
         - Studiet i Arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU
         Av Lars Christian Jenssen (Førsteamanuensis)
         - Den menneskelige faktoren
         Marit Width Berg og Anders E. Romøren. Studenter ved Arkiv- og
         samlingsforvaltning på NTNU

s. 43 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Sider