Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd 1/2020

s.  4 Hva gjør vi med TEAMS?
       Tore Haugen, Gard Gulseth Berge og Lars-Martin Kristensen, Skien kommune

s.  6 Hva er innebygd arkivering?
        Intervju med Cathrin Blitzner Møller, Arkivverket. Av redaksjonen

s. 10 Endringer i arkivutdanningene ved OsloMet
          Leiv Bjelland og Anneli Sundquist (programkoordinatorer for arkivutdanningene ved OsloMet)

s. 16 Arkivverket oppfordrer forvaltningen til å digitalisere sine papirarkiver
          Stian Norli, Arkivverket.

s. 22 Løftet arkivpolitikk opp på ICA-konferansen
          Kjetil Landrog, generalsekretær i Arkivforbundet.

s. 28 Roboter i arkivet
          Ann-Helen M. Finnesand, seksjonsleder Stavanger byarkiv, Maria Aano Reme, Stavanger byarkiv og Alexander Olafsrud, rådgiver i Stavanger kommune

s. 31 Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 3/2019

s. 3   Leder
         Agnieszka Dylewska, leder av kursutvalget i Norsk Arkivråd

S. 4   Er forslaget til ny arkivlov likevel en bevaringslov?
         Anne Mette Dørum, KS

S. 8  Forholdet mellom GDPR og arkiv
         Helene Wiig Trones, personvernombud i Domstoladministrasjonen

s. 12  Slik lykkes du med programvarerobot i egen organisasjon
          Vincent Aardalsbakke, Head of Intelligent Automation i Evry

s. 16  Elektroniske uttrekk - er det egentlig så vanskelig?
          Susann Svendsen, arkivkonsulent i Stiftelsen Asta

s. 24  Eget arkiv eller outsourcing - sammen er vi mindre alene
          Vilde Ronge, avdelingsdirektør, og Marianne Høiklev Tengs, seksjonsleder, Norsk Helsenett SF

s. 30  Åpen og gjennomsiktig vedlikehold av spesifikasjon for Noark 5 Tjenestegrensesnitt
          Petter Reinholdtsen

s. 34  Funksjonsbasert klassifikasjonssystem med bevaring og kassasjon i Oslo kommune
          Siri Mæhlum, seksjonsleder i Oslo byarkiv og redaksjonsmedlem i Norsk Arkivråd

s. 38  NOU 2019: 9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
          VÅRT HØRINGSSVAR

Arkivråd 2/2019

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

S. 4   NOU 2019: 9 – noen temaer som er verdt å diskutere videre
         Herbjørn Andresen, førsteamanuensis i arkivvitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet

S. 13  Internkontroll og dokumentasjonsstrategi
           – hvordan endres dokumentasjonsforvaltningen?
           Kristine Synnøve Brorson, fagdirektør dokumentasjonsforvaltning, Sopra Steria

s. 18  Arkivplan og internkontroll med strategisk blikk
          Anita Haugen Lie, Interkommunalt arkiv i Hordaland / Norsk Arkivråd

s. 22  Om forvaltningens fellesløsninger, arkivordning og proveniensprinsippet
          Martin Bould,sjefskonsulent og praksisleder i Experis Ciber,o g førstelektor II, i 20% stilling, arkiv og
          samlingsforvaltning ved Institutt for lærerutdanning på NTNU

s. 36  Ha det bra til journalførings- og arkivplikten og velkommen til dokumentasjonsplikten
          Emilie Korsvold, arkivansvarlig, Norsk Helsenett SF

s. 40  En lykkelig skilsmisse?
          Kristine Foss, rådgiver, Norsk Presseforbund

s. 42  Med en robot på laget – Bruk av RPA på arkivtjenester i Utdanningsdirektoratet
          Elizabeth Linder, seniorrådgiver og systemforvalter for RPA, Utdanningsdirektoratet

s. 46  Nytt fra regionene!
          Patric Emilsson, oppfølgingsansvarlig for regionene, Norsk Arkivråd

s. 47  Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 1/2019

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   NOU 2019: 9
         - Gjeldende arkivlov og NAs innspill til utvalget
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
   
s 6    - En lov som er forberedt på framtida?
          Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd
          Alle figurer, Emilie Korsvold

s. 16   - Problmstilling: Slipper jeg å arkivere posten nå?
           Emilie Korsvold, Arkivansvarlig i Norsk Helesnett
          
s. 17  Standardisering og automatisering av arbeidsprosesser på tvers av
          virksomheter
        - Torill Østrem Tørlen, avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet
         (BFD) og Håkon Johnsen, avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet
         (OED)

s. 20 GDPR og innsyn
        - Tema på medlemsmøte i Region Nord 13.06.2018
         Anita Dahlberg, leder Region Nord/seksjonssjef Seksjon for
         dokumentasjonsforvaltning, UiT og Ingvild Stock-Jørgensen,
         jurist og sikkerhetsrådgiver, UiT

s. 24 AIIM 2019
        Anja Jergel Vestvold og Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 32 Virksomhetsarkitektur og tverrfaglig samarbeid om arkiv
        Anna Malmø-Lund, Tor Anton Gaarder, Torkel Rønold Bråthen, Øivind Kruse og
        Øivind Langeland. Forfatterne jobber i Arkivverket med arkiv,
        dokumentasjonsforvaltning og virksomhetsarkitektur.

s. 35 Nye tider trenger bestandig kunnskap
         - Arkivstudier ved OsloMet og NTNU
         Arkivstudiet ved OsloMet - storbyuniversitetet
         Herbjørn Andresen (Førsteamanuensis) og Anneli Sundqvist
         (Førsteamanuensis)
         - Studiet i Arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU
         Av Lars Christian Jenssen (Førsteamanuensis)
         - Den menneskelige faktoren
         Marit Width Berg og Anders E. Romøren. Studenter ved Arkiv- og
         samlingsforvaltning på NTNU

s. 43 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 3/2018

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   Årest arkiv - Statnett
        - Imponerer i sin helhetlige tilnærming til arkivarbeidet
        Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s. 8   Hvordan har Noark påvirket
        - digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning
         Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 10 Kontekstbevaring i en semantisk web
        - Økt brukerforståeles eller informasjonsoverflod
        Susann Svendsen

s. 16 "Trygg digital levering"
         - et digitaliseringsprosjekt og dets brokete vei
         Rune Lothe, IKA Hordaland

s. 22 AI = ArkivIntelligens
        Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 24 Hvordan kan maskinene gi fagfolk mer tid til det de er gode på?
         Frode Lund Nielsen, Nordic Head of Presale i ayfie

s. 26 En hyllest til arkivaren!
         Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 30 Allmenhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter
         Professor dr. juris Greger Aulstad, Universitetet i Tromsø

s. 34 Kryssord
        premier er gavekort på Ark, svarfrist 4. februar 2019

s. 35 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 2/2018

s. 3   Leder
         Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s. 4   Samlingspunkt på veien mot bedre offentlige tjenester
        Ingrid Lønrusten Rogstad, innholdsprodusent i OSLO:ORIGO

s. 8   OEP er historie
        - hils eInnsyn velkommen
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s. 12 Fristen er utsatt
        - men jobber dere riktig med GDPR?
        Truls Baklid, administrerende direktør i Ayfie

s. 14 Den kunstige arkivaren
        Thomas Sødring, førsteamanuensis, OsloMet

s. 18 Når robotene gjør jobben for oss
        Turid Arnstad og Martin Koldaas, Utlendingsdirektoratet

s. 20 Bergen kommune har ansatt sin første digitale medarbeider - Digifrid
        Kjersti Steindal, prosjektleder - digitalisering og innovasjon konsern i Bergen
        kommune

s. 26 Arkivenes framtidige samfunnsposisjon
        Kristian Meisingset, nyhetsleder og redaksjonssjef i Minerva

s. 30 Digitalisering over fartsgrensen
        Bente Hoff, leder strategisg cybersikkerhet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

s. 32 Nedleggelse av arkivdriftsfunksjoner
        - konsekvenser av digitaliseringsstrategien i Danmark
        Tine Weirsøe, Scandinavian Information Audit

s. 35 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 1/2018

s 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Å skape gode arkiver i en digital tidsalder
        - Justis- og beredskapsdepartementets arbeid i kjølevannet av Riksrevisjonens
          rapport
        Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet   

s 10  Retten til innsyn
         Intervju med Graveteamet, Kristine Foss i Norsk Presseforbund og Ole Knut
         Løstegaard, lovavdelingen i Justis- og beredskapadepartementet
         Maria Rytterager og Anita Haugen Lie, redaksjonen

s 18  Ut i verden for å redde arkiver
         Merethe Nordgarden, rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet
         (artikkelen er tidligere publisert i Nordisk Arkivnytt)

s 22  Med arkivdanningsblikk bør lover bygges
         Liv Heidi Siljebråten, Norsk Arkivråd

s 26  Intervju med nyutdannet arkivar - Vilde Bjørklund i Lånekassen
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 28  Anmeldelse av ny arkivforskrift
         Redaksjonen

s 31  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 3/2017

s 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Er du en endringsagent?
        Liv Heidi Siljebråten, Norsk Arkivråd

s 8   Hvordan vil EUs nye personvernforordning påvirke forvaltningens arkiver?
        Intervju med Herbjørn Andresen, førsteamanuensis på arkivutdanningen ved
        Høgskolen i Oslo og Akershus
        Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 18  Stockholm Stadsarkiv
         Ranveig Låg Gausdal, Byarkivar i Oslo kommune

s 22  Årets arkiv 2017: Grenlandssamarbeidet
         Anne Marie Eliassen, virksomhetsleder for service- og dokumentsenteret i
         Bamble kommune

s 30  Snøklokkeprosjektet
         Anita Haugen Lie, Norsk Arkivråd

s 32  Ny bok: "Daglige arkivrutiner - Arkivdanning i prinsipp og praksis", av Lars
         Buskø Gustavsen
          Anmelder: Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 33  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 2/2017

s. 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Tingenes tilstand. Status kommunereform i arkivtjenesten
        Anita Haugen Lie, IKA Hordaland og Norsk Arkivråd

s 8   Er dokumentforvaltningen forberedt på fremtidens fusjonering med
        informasjonsforvaltningen
        Maria Skarstein Rytterager, Norsk Arkivråd

s 14  Å bygge en kommune
         Anja Jergel Vestvold, seksjonsleder i Asker kommune og nestleder i
         Norsk Arkivråd

s 17  Et arkiv i omstilling
         Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og styreleder i
         Norsk Arkivråd

s 20  Overføring av oppgaver og personell fra Tolletaten til Skatteetaten
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 24  Nærpolitireformen og arkiv i politiet
         Liv Heidi Siljebråten, seksjonssjef i Politidirektoratet og landsstyremedlem i
         Norsk Arkivråd

s 30  SPA-møte i Oslo
         Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet og
         leder av Section of Professional Associations (SPA) i International Council
         on Archives

s 35  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 1/2017

s. 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Verdenserklæringen om arkiv
        Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s 8   Forskrift for fremtiden?
        Redaksjonen, Arkivråd

s 12  Arkivverkets strategi 2017-2019
         Guri K. Lande, direktør strategi og styring, Arkivverket

s 14  Aktuelt

s 16  Omorganisering - utfordringer og muligheter for arkivet!
         fra medlemsmøte i Norsk Arkivråd, region Vest
         Anita Haugen Lie, Norsk Arkivråd

s 18  Veiledning i arkivarbeid med fagsystemer
         Innledning Siri Mæhlum, redaktør, veiledning av Ola Langnes-Øyen,
         Utdanningsdirektoratet og Norsk Arkivråd

s 23  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Sider