Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd 2/2017

s. 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Tingenes tilstand. Status kommunereform i arkivtjenesten
        Anita Haugen Lie, IKA Hordaland og Norsk Arkivråd

s 8   Er dokumentforvaltningen forberedt på fremtidens fusjonering med
        informasjonsforvaltningen
        Maria Skarstein Rytterager, Norsk Arkivråd

s 14  Å bygge en kommune
         Anja Jergel Vestvold, seksjonsleder i Asker kommune og nestleder i
         Norsk Arkivråd

s 17  Et arkiv i omstilling
         Marianne Høiklev Tengs, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og styreleder i
         Norsk Arkivråd

s 20  Overføring av oppgaver og personell fra Tolletaten til Skatteetaten
         Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s 24  Nærpolitireformen og arkiv i politiet
         Liv Heidi Siljebråten, seksjonssjef i Politidirektoratet og landsstyremedlem i
         Norsk Arkivråd

s 30  SPA-møte i Oslo
         Vilde Ronge, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet og
         leder av Section of Professional Associations (SPA) i International Council
         on Archives

s 35  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 1/2017

s. 3   Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s 4   Verdenserklæringen om arkiv
        Anja Jergel Vestvold, Norsk Arkivråd

s 8   Forskrift for fremtiden?
        Redaksjonen, Arkivråd

s 12  Arkivverkets strategi 2017-2019
         Guri K. Lande, direktør strategi og styring, Arkivverket

s 14  Aktuelt

s 16  Omorganisering - utfordringer og muligheter for arkivet!
         fra medlemsmøte i Norsk Arkivråd, region Vest
         Anita Haugen Lie, Norsk Arkivråd

s 18  Veiledning i arkivarbeid med fagsystemer
         Innledning Siri Mæhlum, redaktør, veiledning av Ola Langnes-Øyen,
         Utdanningsdirektoratet og Norsk Arkivråd

s 23  Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 4/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  1800 TIMER SPART = mer tid til elevene
         Eva Susanne Drugg, Telemark fylkeskommune

s.  8   ARMA Live 2016 - deep in the heart of Texas
          Ingvild Korsnes Daasvand, Norsk Arkivråd
         
s. 12  Seminar ved Høgskolen i Oslo og Akershus: "Trust and Transparency in E-government"
          Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s. 14  Hva slags intelligens skal den digitale forvaltningen ha?
          Camilla Winge, Norsk Arkivråd

s. 16  Norsk Arkivråds høstseminar 2016: "Vi har smarte telefoner, smarte hus, smarte kjøleskap og smarte biler, men når kommer de smarte arkivene?"
          Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 19  Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 3/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Helhetlig informasjonsforvaltning i Bergen kommune
         Randi Christine Sande Vindegg, prosjektleder Seksjon IKT Konsern og
         Jan Tore Helle spesialrådgiver, Bergen byarkiv

s.  9  Bachelorprosjekt for Akershus fylkeskommune
          Mari Hagen Nilsen & Emilie Korsvold, avsluttet bachelor i Arkivvitenskap
          ved Høgskolen i Oslo og Akershus mai 2016

s. 12  Informasjon om Norsk Arkivråds Høstseminar

s. 13  Hva er galt med forvaltningsloven?
          Jørgen Hobbel
          innsynsprosjektet

s. 15  Reisebrev fra ICA Congress i Seoul 2016
          Marianne Høiklev Tengs

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 2/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Årets arkiv: Dokumentsenteret i Bærum kommune "På vei mot morgendagens
         løsninger"
         Nina B. Røed og Gunn Sværen, Bærum kommune

s.  10 Hvilke ferdigheter trenger vi fremover?
          Siri Mæhlum, Norsk Arkivråd

s. 12 Riksarkivarens innsynspraksis i femti år
          Tine Berg Floater, underdirektør i Riksarkivet og prosjektleder for
          innsynsprosjektet

s. 14 Hva skal vi gjøre for å arkivere nettsidene våre?
         Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 16 Avtrykk - vinner av arkivmøtets formidlingspris
         Gaute Christian Molag og Yngve Schulstad Kristensen, KUBEN

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 1/2016

s.  3  Leder
         Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  TK@rkiv - arkiv på nytt
         Jean-Philippe Caquet, Trondheim kommune

s.  6 Saksbehandlerens forhold til og bruk av sak-/arkivsystemet
        Heidi Kristiansen, Hamar kommune

s. 10 Prosjekt arkivplan
        Birte Rine Young, Øygarden kommune, og Anita Haugen Lie, Interkommunalt
        Arkiv Hordaland IKS

s. 14 Tilsynsåret 2015 Status og veien videre
        Jørgen Hobbel, Norsk Arkivråd

s. 18 Offentlighet og innsyn
        Kristin Sørby, Norsk Arkivråd

s. 21 Snakker vi oss bort? Språket kan gjøre arkivet mer integrert i din virksomhet
         Trude Berg Sjøvoll, Sopra Steria AS

s. 23 Elektronisk personalarkiv - flaks og hard arbeid
         Kristin Hofseth, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten

s. 27 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 4/2015

s.   3  Leder
          Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd
s.   5  Årets arkiv 2016
s.   6  Snarveier til avlevering
          Hanne Isdal, student HiOA
s. 10  Revisjon som verktøy i arkivdanningen
         Trine Nesland, Arkivråd
s. 12  Medlemsmøte i Norsk Arkivråd, region Midt-Norge
         Kari Myhre, Norsk Arkivråd
s. 14  ARMA Live 2015: E-oppdagelse og cyber-sikkerhet
         Trine Nesland, Arkivråd
s. 17  Ny personvernforordning fra EU
         Kristin Hofseth, Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
s. 19  Riksarkivarens uttalelse
          Vår faste spalte

Arkivråd 3/2015

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 Jakten på tjenesteintergrasjonen
        Hanne Isdal, student HiOA

s. 10 Nasjonal dugnad for arkiv -  kartlegging av fysisk og elektronisk skapt
        arkivmateriale i statlig sektor
        Tine Berg Floater, Riksarkivet

s. 12 Lagring i skyen er både effektivt og økonomisk
        Anne Mette Dørum, KS

s. 16 Digital forsendelse -  svar ut og alt inn?
        Hilde Lange, Troms fylkeskommune og Anita Dahlberg, UiT Norges arktiske
        universitet/Norsk Arkivråd region Nord

s. 20 ARMA Europe 2015
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s. 22 Årets arkiv - hva skal til?
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 23 Riksarkivarens uttalelse
         Vår faste spalte

Arkivråd 2/2015

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 Årets arkiv - fra passiv mottaker til aktiv bidragsyter
       Anna Margarita Olsen og André Neergaard, Høgskolen i Oslo og Akershus

s.  8 AIIM-konferansen 2015 Digital transformation: Embrace the chaos!
        Inge Manfred Bjørlin og Maja Margretje Turau, AIIM Norway Chapter

s. 12 Kveldsmøte om fagsystemer og arkiv 26. februar 2015
        Elisabeth Aaberge, Diakonhjemmet Sykehus AS

s. 14 Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen!
        Medlemsmøte i Region Vest 17. april 2015
        Trude Fjæran Tveit, NIFES og Norsk Arkivråd Region Vest

s. 16 Frokostmøte i Region Øst 20. mai 2015: Forvaltningspraksis som
        rettsgrunnlag. Hvem "eier" retten?
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 18 Norsk Arkivråd trenger flere kursinstruktører

s. 20 Norsk Arkivråd i Sverige
        Kristin Widerøe Thune, Norsk Arkivråds kursutvalg

s. 23 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Arkivråd 1/2015

s.  3  Leder
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4  Langtidsbevaring av digitale signaturer
         Herbjørn Andresen, Høgskolen i Oslo og Akershus

s.  8  Arkivdanning i SAMDOK?
         Vilde Ronge, Riksarkivet

s.10  Evaluering av offentlighetsloven
        Jørgen Hobbel, Arkivråd

s.12  Hva er det egentlig med disse skytjenestene?
         Anne Mette Dørum, KS

s.14  Sykehuskirka ble Noas ark for gynekologiske journaler
        Jonal Lillemoen Skaalerud

s.16  SAMDOK - nye metoder for fangst av e-post?
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s.18  Verdenserklæringen om arkiv
        Trine Nesland, Arkivråd

s.20  Bokomtale: "Dokumentasjonsforvaltning og arkiv i det 21. århundre"
        Trine Nesland, Arkivråd

s.22  Sammen er vi sterke!
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.23  Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

Sider