Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd 4/2014

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  5 Årets arkiv 2015

s.  6 Intervju med ny riksarkivar Inga Bolstad
       Jørgen Hobbel, Arkivråd

s.10 "Record keeping downunder": Hva kan vi lære av kontinuum-modellen?
        Lars Buskø Gustavsen, Hamar kommune, student ved HiOA

s. 15 Evig digitalt liv - evige problemer? Fra digital postkasse til digitalt depot
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 16 Kunsten å bevare det flyktige
        Hege Rød Segerblad, Riksteatret

s. 18 Frokostmøte om journalføringskriteriene "Gjenstand for saksbehandling" og "Verdi som dokumentasjon"

s. 20 Arkivarens rolleutvikling i arkivdanningen
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 24 Norsk oversettelse av ISO 30 300
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 26 Reisebrev fra ARMAs internasjonale konferanse 26.-28. oktober 2014 i San Diego
        Liv Heidi Siljebråten, Norsk Arkivråd

s. 28 30 års-"jubileum" for Noark - (re)lanseringskonferanse 1. desember
         Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 32 Ny personvernlovgivning i EU
         Trine Nesland, Arkivråd

s. 34 Ny til arkivfaget
        Elisabeth Aaberge, Diakonhjemmet sykehus

s. 35 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

 

 

 

Arkivråd 3/2014

s.  3 Leder
       Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 "Records keeping down under":
        Hva kan vi lære av seriesystemet?
        Lars Buskø Gustavsen, Hamar kommune og
        student ved HiOA

s.  8 "Don't risk it! Know your records"
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 10 Vern av forretningshemmeligheter i en offentlig anbudsprosess
        Sunniva Parelius Folkvord, Tryg Forsikring

s. 14 Et nytt verktøy til verktøykassen vår er lansert: ISO/TR 18128:2014 -
        Risk assessment for records processes and systems"
        Ellen Margrethe Pihl Konstad, DNV GL/Norsk Arkivråd

s. 16 Kvalitetssikring av arkivtjenesten - medlemsmøte 12. juni i Nordens Paris
        Anita Dahlberg, Norsk Arkivråd/UiT Norges arktiske universitet

s. 19 Riksarkivarens uttalelse
        Vår faste spalte

 

 

 

 

Arkivråd 2/2014

Innhold

s.  3 Leder
        Marianne Høiklev Tengs, Norsk Arkivråd

s.  4 Ny leder av Norsk Arkivråd: Marianne Høiklev Tengs
        Trine Nesland, Arkivråd

s.  6 Årets arkiv: Statped!
        Anita Klevan Gurrich, arkivleder i Statped

s.  8 Årets arkiv 2014: Innlegg etter premieutdelingen 18. mars
        Anita Klevan Gurrich og Trond Haukom, Statped

s. 10 Årets arkiv 2014: Brukererfaringer

s. 14 Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus
        Jørgen Hobbel, Arkivråd

s. 18 Noark 5 – hvor står vi, hvor går vi?
        Siri Mæhlum, Arkivråd

s. 20 Å redigere eller ikke redigere….
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 23 Offentlighetsloven evalueres
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 24 Open Government Partnership -  hva er det?
        Stina Marianne Opsjøn Ahola, Arkivråd

s. 26 Bokomtale: ”Formidling for framtida – tanker om arkiv”
        Elina Landmark, student ved Høgskolen i Oslo og Akershus

s. 27 Riksarkivarens vedtak
        Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

Arkivråd 1/2014

Innhold

s. 3  Leder
       Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

s. 4  Det digitale universet
        Marcus Liebold, Riksarkivet

s. 8  Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi
        Anja Jergel Vestvold, FMC Technologies/Norsk Arkivråd

s. 10 Arkivberedskap hos Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
         Trine Nesland, Arkivråd

s. 12 Arkivering fra sosiale medier?
        Inge Manfred Bjørlin og Kristin Westbye, Steria AS

s. 14 Arkivar og nyutdannet
        Maja Louise Jelling, Helsedirektoratet

s. 16 Ny stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 17 Arkivråd på nett?
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 18 Fotokonkurranse - juryens 10 på topp

s. 20 Bokomtale: "Digital archives in historical research"
        Trine Nesland, Arkivråd

s. 21 Kreative tillitsvalgte - ARKIVIRRVARR
        Dikt av Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

s. 23 Riksarkivarens vedtak
        Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 4/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Årets arkiv 2014

Intervju med Kari Remseth
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

Diplomatikken - gammel teori for en digital tid?
Trine Nesland, Arkivråd

Journalføring av e-postrekker
Silje Andersen, Ruter AS

Arkivstudent i Kina
Geir Magnus Walderhaug, Norsk Arkivråd

Sosiale medier - hva foregår der?
Trine Nesland, Arkivråd

Stortingsforhandlingar 1814-2001 på nett
Egil Borlaug, Stortinget

Tema: Innsyn til begjær eller besvær? Hvordan håndtere innsynskrav i det offentlige?
Lill Tåve Jørgensen, IKA Hordaland IKS

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

Arkivråd 3/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Kan vi, kan dere! Oppdrag: Å lage en bevarings- og kassasjonsplan (BK-plan) for NRK
Vilde Ronge, NRK

En (mis)brukers bekjennelser
Tone Donald, NRK

Kommunenes utfordringer med statlige skjemaer på nett
Ingerid Gjølstad, Fredrikstad kommune og Anne Mette Dørum, KS

Hvem er vi til for? Om kundefokus i arkivdanningsvirksomhetene
Jørgen Hobbel, Arkivråd

Rapport fra Archidis 2013
Lars Gustavsen, student ved HiOA

Archidis 2013 - gruppearbeid
Lars Gustavsen, Elina Landmark og Darja Mokrusina, alle studenter ved HiOA

Å dokumentere er et fellesanliggende! Et møte med Eric Ketelaar
Elina Landmark, student ved HiOA

Arkivteoretisk kollokvium: Den postmoderne utfordringen!
Trine Nesland, Arkivråd

Overbevis meg!
Trine Nesland, Arkivråd

Past present future archive: Utstilling om arkiv!
Trine Nesland, Arkivråd

Urnesmedaljen tildelt arkivmedarbeider Torborg Strand!
Trine Nesland, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 2/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Årets arkiv 2013: Trondheim byarkiv
Elin E. Harder, Trondheim byarkiv

Etter arkivmeldinga. Kor står vi og kor går vi?
Gudmund Valderhaug, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvem tror du at du er?
Lill Tåve Jørgensen, Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS

Arkivmeldingen - ny giv for norske arkiv?
Tord Bruland, EKOR AS

Automatisk behandling av e-post
Trine Nesland, Arkivråd

Noark - en felles arkivstandard for offentlig forvaltning
Tor Anton Gaarder, Riksarkivet

Prøv aldri å gjøre saksbehandlere til arkivarer! Hilsen Bruce Miller
Elin Brandsrud, Vilde Ronge og Øyvind Werner Øfsti, NRK

Ny redaktør i Arkivråd
Trine Nesland, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 1/2013

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Ut mot havet. Hafslund Dokumentservice etter Årets arkiv 2012
Jan Henning Sørensen, Hafslund

Med offentleglova i fire år
Sissel Ødegård, Arkivråd

Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning?
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd
Hospitering ved Riksarkivet
Anita Engan, Melhus kommune

Arkivakademiet på HiOA
Sissel Ødegård, Arkivråd

Hvem tror vi at vi er?
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd

Noark 5, fri programvare og DOTS som ikke er en kjeks
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

Arkivmeldingen
Sissel Ødegård, Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Arkivråd 4/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Med WikiLeaks på dagsorden. ICA-konferansen i Australia 2012
Jorunn Bødtker og Vilde Ronge, Norsk Arkivråd

Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv!

Årets arkiv 2012: Hafslund
Sissel Ødegård, Arkivråd

Små løft og store løft – den vanskelige reisen
Bente Andersen Sundlo, Arkivråd

Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt, lekkasjar og etikk i ei wikitid
Gudmund Valderhaug

Studietur til London 17.-21. oktober 2012
Jean-Philippe Caquet, Arkivråd

ARMA 2012
Geir Håvard Ellingseter, Norsk Arkivråd

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

Arkivråd 3/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Arkivråd

Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014
Turid Wammer, Norges Bank

Økt innsyn i Trondheim kommune
Kari Myhre, Trondheim byarkiv

Metope – noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige
Ine Fintland og Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger

Staten, historikerne og folket – brukerne som formet arkivene
Harald Lindbach

Portrett – Dan Tran
Sissel Ødegård, Arkivråd

Er DU den vi leter etter?
Kursutvalget, sekretariatet og redaksjonen

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Sider