Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd

Vårt medlemsblad, Arkivråd, kommer ut tre ganger i året. Bladet sendes til alle våre medlemmer.

Norsk Arkivråd er medlem av Norsk Tidsskriftforening.

Arkivråd 3/2012

Innhold

Leder
Vilde Ronge, Arkivråd

Digital dugnad til grunnlovsjubileet 2014
Turid Wammer, Norges Bank

Økt innsyn i Trondheim kommune
Kari Myhre, Trondheim byarkiv

Metope – noen tanker om kunsten å forevige det forgjengelige
Ine Fintland og Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger

Staten, historikerne og folket – brukerne som formet arkivene
Harald Lindbach

Portrett – Dan Tran
Sissel Ødegård, Arkivråd

Er DU den vi leter etter?
Kursutvalget, sekretariatet og redaksjonen

Riksarkivarens vedtak
Vår faste spalte – utvalgt av Tor Breivik, Riksarkivet

 

Sider